Billigare att föda utan läkare och smärtlindring

Enligt New York Times är USA den dyraste platsen i världen att föda barn på. På bara tjugo år har priset tredubblats. Det komplicerade försäkringssystemet i USA gör att mödravården kan bli praktiskt taget gratis eller kosta tiotusentals dollar. Ett alternativ till att föda på sjukhus är ett förlossningscenter. Centren satsar på en så kallad naturlig förlossning med en barnmorska som stöd, utan medicinsk smärtlindring eller läkare. Och är ungefär hälften så billigt.

Att sjukhusvården i USA har en så fet prislapp beror delvis på läkarnas höga arvoden, men också på försäkringssystemet. Eftersom försäkringsbolagen betalar för vården passar sjukhusen ofta på att skicka de väntande mödrarna på extra allt: blodprov, ultraljud, tester och konsultationer. Många undersökningar en fullt frisk gravid kvinna inte nödvändigtvis behöver göra vid flera olika tillfällen.

Vid själva förlossningen läggs det en extra kostnad på varje åtgärd: värkstimulerande medicin, ryggmärgsbedövning, vitamin K och blodprov på babyn. Den höga procenten kejsarsnitt bidrar också till priset. Drygt 30 procent av alla amerikanska kvinnor som föder på sjukhus får kejsarsnitt. Det är en hög procent, enligt WHO ligger idealet på ungefär 10 procent.

Att föda barn på ett förlossningscenter är i medeltal hälften så billigt som på sjukhus. Centret erbjuder en så kallad naturlig förlossning, utan medicinsk smärtlindring, möjlighet till kejsarsnitt eller andra kirurgiska ingrepp. Däremot erbjuder man vattenförlossning, en närvarande barnmorska, olika sorters utbildning, privata rum och en hemtrevlig miljö.

På förlossningscentret finns inga läkare, det är barnmorskor som träffar mamman genom hela graviditeten. Varje möte är mellan 30 och 45 minuter långt. Jämfört med sjukhusvården där man träffar sin läkare i medeltal under åtta och tio minuter är det furstligt med tid. Om någonting går snett under förlossningen skickas mamman i väg med ambulans till ett närliggande sjukhus. Ungefär nio procent av de barn som är planerade att födas på förlossningscenter skjutsas till sjukhus för kejsarsnitt.

7 000 dollar för att föda

Enligt barnmorskan Jocelyn Brown på förlossningscentret Gracefull Birthing i Los Angeles kommer gravida kvinnor ofta in för att intervjua henne innan de bestämmer sig för om de vill föda på förlossningscentret eller inte.

– Ibland dyker det upp kvinnor som inte har en försäkring som täcker förlossningscenter. När de hör att det kostar 7 000 dollar att föda barn på Gracefull säger de att de måste välja sjukhuset eftersom deras försäkring betalar för det. Det är synd, vi skulle gärna ge alla blivande mödrar det här alternativet.

I och med införandet av "Obama care" var alla amerikaner tvungna att skaffa en försäkring. Eftersom många försäkringsbolag i Kalifornien bara bekostar sjukhusförlossningar valde folk det alternativet och telefonen slutade under sex månader att ringa hos Gracefull. Sedan började klienterna dyka upp igen.

ALTERNATIV. – På sjukhus ligger kvinnan vanligen på rygg när hon föder, det är praktiskt för läkaren, men inte alltid det bästa för mamman. Hos oss föds drygt hälften i badkaret, säger barnmorskan Jocelyn Brown. Bild: Jeanette Öhman

– Jag är verkligen ingen Trumpanhängare, men om hans förslag på försäkringssystem hade gått igenom och vårdförsäkringarna inte längre var obligatoriska tror jag faktiskt att vi skulle få fler klienter. Nu vill folk inte betala för både försäkring och utöver det också mödravård på ett förlossningscenter.

För att få ner kostnaderna har Gracefull börjat med alternativet gruppkonsultationer. På så vis har centret fått ner priset till 5 000 dollar för en förlossning på plats och 4 000 om mamman föder hemma med barnmorska. Brown säger att det ideala vore om USA följde samma vårdssystem som Kanada där vården är skattefinansierad och där man kan välja fritt mellan sjukhusvård och förlossningscenter.


Trygghet och förtroende är ledord

En av grundtankarna bakom förlossningscentren är trygghet. Den gravida kvinnan ska ha samma barnmorska genom hela sin graviditet så att det uppstår ett ömsesidigt förtroende. Brown tror starkt på att känslan av tillit gör själva förlossningen lättare. En annan skillnad mellan sjukhus och förlossningscenter är att sjukhusen har en universallösning för alla. Inom förlossningsvården satsar man på skräddarsydd vård för varje kvinna.

– På sjukhus ligger kvinnan vanligen på rygg när hon föder, det är praktiskt för läkaren, men inte alltid det bästa för mamman. Hos oss föds drygt hälften av alla babyn i badkaret, andra då mamman sitter på huk eller står på alla fyra. Vi barnmorskor får ofta lägga oss på golvet eller böja oss i kreativa ställningar för att se vad som är på gång.

Väljer man att föda på sjukhus är det inte ovanligt att läkaren stiger in i förlossningssalen först när babyn är på väg ut. På förlossningscentret är barnmorskan med genom hela värkarbetet. Brown säger att sjuksköterskor är utbildade till att lindra smärta och därför erbjuder alla sorters medicinsk lindring åt en kvinna med värkar. Många kvinnor vill inte ha smärtstillande, men blir på sjukhuset övertalade att ändå ta det.

– Det finns en mening med värkarna, då en kvinna föder barn kan smärtan göra förlossningen snabbare. Jag vill ändå poängtera att vi absolut inte sätter någon värdering i att använda smärtlindring. Det gör ont att föda barn och alla ska välja det alternativ som passar just dem bäst.

Brown är också tydlig med att poängtera att det inte finns några motsättningar mellan förlossningscenter och sjukhus. Det ideala scenariot är att de gravida kvinnorna själva ska få bestämma och till och med röra sig fritt mellan institutionerna.

Tradition att föda i badkar

Den vanligaste klienten på ett förlossningscenter är en högutbildad kvinna mellan 30 och 40 år. Blivande mödrar som är noga med vad de äter, som tränar regelbundet, är pålästa och som har en bestämt uppfattning om hur de vill föda barn.

Elizabeth Stewart, 27, har precis gått in i vecka 29 och ska föda på Gracefull Birthing. I hennes släkt är det tradition. Själv föddes hon på ett sjukhus, men det berodde endast på att hennes mamma bara var sjutton år gammal och att minderåriga i Los Angeles på den tiden inte fick föda på förlossningscenter. Mammans sjukhusupplevelse var traumatisk då hon fick alldeles för mycket smärtlindrande medicin och kände att hon förlorade kontrollen totalt. När hon blev gravid två år senare var ett förlossningscenter det självklara valet.

– Jag var med när mina tre småsyskon föddes. När min syster kom till världen var jag bara två år gammal, sedan fyra och sju. Min pappa satt i badkaret med min mamma och jag stod bredvid. Jag tror att det var lättare att acceptera min roll som storasyster då jag fick vara med när småsyskonen föddes.

Stewart har forskat kring för- och nackdelar med förlossningscenter och kollade noga upp alla alternativ i Los Angeles. Hennes kriterier är att centret inte ska ligga för långt borta från hemmet, att det är en seriös plats och att hon ska trivas med barnmorskorna.

– Ett av ställena hade till exempel fönster i rummet där man födde, det ville jag absolut inte. Ett annat påminde mer om ett hotell och det kändes också fel.

Gracefull erbjuder olika sorters kurser inför förlossningen och Stewart har bland annat tagit en där man planerar sin stödgrupp när babyn är på väg. Det är inte ovanligt att mammorna har med sig en doula, men Stewart tror att hennes team kommer att bestå av mannen Chris, hennes egen mamma och såklart barnmorskan.

– Jag tror att jag kommer att vända mig inåt under förlossningen och är beredd på att det kommer att göra ont, men jag är inte rädd. Efter att ha sett min egen mamma föda tre barn vet jag att det är världens naturligaste grej.

När babyn kommit betalar hennes arbetsgivare för en tolv veckor lång mammaledighet.

– Det är oerhört generöst av min arbetsgivare, de behöver egentligen inte betala någonting alls enligt rådande lagstiftning. Jag är väldigt tacksam för detta.

Tolv veckor är ändå ingen lång tid med en nyfödd baby och Steward funderar på att säga upp sig efter föräldraledigheten och sen hitta att jobb hon kan göra hemifrån.

– Det känns tråkigt att säga upp sig från en så bra arbetsplats, men familjen kommer först.

Yrkesexamen från Prakticum öppnar många dörrar

Studier vid Yrkesinstitutet Prakticum ger nycklar till arbetslivet. Samtidigt kan det också vara en smidig inkörsport till fortsatta studier vid en yrkeshögskola. 4.12.2019 - 00.00

Mer läsning