”Biljetterna blir inte dyrare”

Suvi RihtniemiBild: Leif Weckström

Suvi Rihtniemis sommar blev inte som tänkt. Hon ställer samma frågor om västmetron som alla andra. Vad hände och varför?