”Biljetterna blir inte dyrare”

– En god nyhet är att Esbobussarna kör ungefär som tidigare och att biljetterna inte blir dyrare, säger Suvi Rihtniemi. Bild: Leif Weckström

Suvi Rihtniemis sommar blev inte som tänkt. Hon ställer samma frågor om västmetron som alla andra. Vad hände och varför?

Västmetron

Helsingforsregionens trafik HRT är inte skyldiga till kaoset. Men det är HRT som får städa upp. Tack vare en organisation – som Rihtniemi säger – ständigt är beredd på problem hittades bussarna som ersätter västmetron fram till årsskiftet på nästan nolltid. Busstrafiken kostar ungefär nio miljoner euro. Sammanlagt är omställningen inklusive rättstvister förstås mycket dyrare. Kanske tiotals miljoner dyrare. Och slutnotan betalas av stadsborna.

På kort sikt märks metrokatastrofen inte i biljettpriserna. Det lovar Suvi Rihtniemi som är vd för Helsingforsregionens trafik. Hon säger att kollektivtrafiken inte blir dyrare än det som är känt från tidigare.

– Det är förstås en inbesparing när metron inte kör men samtidigt har det anställts och utbildats nya metroförare. Ekvationen är komplicerad och slutsumman klarnar på hösten, säger Suvi Rihtniemi.

Också rättstvisterna, som i slutändan drabbar skattebetalarna, är dyra men de är mellan Västmetrobolaget och byggbolagen.

Det är en månad sedan nyheten att västmetrons start senareläggs. Hur känner du och vad tänker du nu?

– Det är mycket sorgligt det som hänt. Alla väntade ju så hårt på västmetrons start.

HRT ordnade en stor träff med press och samarbetsparter tisdagen den 7 juni och där berättade bland andra du hur fint det är när västmetron startar i augusti. På fredagen samma vecka annullerades det som skulle bli en storartad invigning. Vad hände mellan 7.6 och 10.6?

– Jag har funderat på det. Vi har i alla fall hela tiden ställt frågor om byggtidtabellen och fått svaret att metron startar som planerat i augusti. Det har inte funnits antydningar om något annat. Sedan så är vi på HRT inte experter på byggande utan trafikplanering och det är två olika saker.

Berätta mera om torsdagen den 9 juni och följande dag. Hur reagerade HRT på nyheten?

– Västmetrobolagets vd Matti Kokkinen kontaktade mig på torsdagen kring lunch. Han ville träffas så fort som möjligt så vi ordnade med möte klockan 16. Han sade inte exakt vad saken gällde men jag förstod nog att det gäller västmetron och är allvarligt. Det var jag, Kokkinen, vår chef för trafikplanering Tero Anttila och Reijo Mäkinen som ansvarar för övriga trafiktjänster som var på plats.

– Jag skulle vilja säga att vi är lite av specialister på trafikstörningar och felmeddelanden, det liksom ingår i vår verksamhet att fort åtgärda problem. I och med detta kunnande i huset kunde vi genast sammankalla en krisgrupp som kavlade upp ärmarna redan samma helg.

– Det är beklagligt att pressmeddelandet gick ut så sent följande dag. Det beror på att Västmetrobolagets styrelsemöte drog ut på tiden. På HRT tyckte vi att det ändå är bättre att inte vänta till lördagen eller följande vecka utan genast säga som det är.

Hur gick diskussionen på mötet med Kokkinen, svor ni mycket?

– Vi konstaterade läget. Att nu måste det göras något fort. Och så satte vi igång. Bussbolagen reagerade med förståelse. Busstrafiken är säkerställd och vi har optioner på en fortsättning. De förhadnlingarna måste föras senast i oktober.

Hur många av era trafikplanerare måste ställa in sommarledigheten?

– Det är några som frivilligt ruckat på planerna, men de flesta hade ledigheterna inprickade med tanke på västmetrons start. Samma gäller mig själv.

Det är många män som fattar beslut om kollektivtrafiken i huvudstadsregionen. Biträdande stadsdirektör Pekka Sauri, vd:n för Helsingfors stads trafikverk HST Ville Lehmuskoski, ordföranden för direktionen vid HST Tuomas Rantanen, vd:n för Västmetrobolaget Matti Kokkinen, tekniska sektorns chef i Esbo Olli Isotalo… Har du reflekterat kring det faktum att du är enda kvinnan bland de här höjdarna?

– Det har jag inte tänkt på och det spelar knappast någon roll. På HRT har vi exakt lika många kvinnor och män som chefer.

Kollektivtrafiken får alltid väldigt gott betyg när man frågar stadsborna om deras åsikter. Hur stor skada tar ryktet nu, tror du?

– Jaa-a. Men bussarna kör ungefär som de alltid gjort.

Bilhandeln i Esbo lär redan ha jublat över metrofiaskot. Tror du att många nu väljer personbilen i stället för att åka kollektivt?

– Trots det som hänt är det spårtrafik som vi ska satsa på. Det är framtiden, det tror jag. Västmetron blir bra och omtyckt sedan när den startar såsom östmetron har gjort.

Finns det något gott i det som skett, något man kan ta lärdom av?

– Åtminstone det att kommunikationen mellan organisationerna måste bli bättre.

Samkommunen Helsingforsregionens trafik HRT ansvarar för planeringen och organiseringen av kollektivtrafiken i medlemskommunerna Helsingfors, Esbo, Grankulla, Kervo, Kyrkslätt, Sibbo och Vanda.

HRT planerar och organiserar kollektivtrafiken, upphandlar tjänster för buss-, spårvagns-, metro-, färje- och närtågstrafiken.

Godkänner kollektivtrafikens taxe- och biljettsystem samt kollektivtrafikens taxor.

Ansvarar för marknadsföringen av kollektivtrafiken och passagerarinformationen.

Sköter biljettförsäljningen och ansvarar för biljettkontrollen.

SUVI RIHTNIEMI

Vad: Vd för Helsingforsregionens trafik, har lång erfarenhet av kommunalpolitik (Saml)

Bor: I Tölö

Åkte kollektivt senast: Buss 69 i morse, åker alla dagar buss och spårvagn

Förebild: Partikamraten och kollegan i stadsfullmäktige Ritva Laurila, som också var rikdagsman, Europaparlamentariker och stadsstyrelsens ordförande

Kopplar av: Med läsning, cyklar och promenerar gärna

Gör på sommaren: Semestrar helst på stugan i västra i Finland, teater och opera

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Så kan valet av lån påverka din ekonomi

Mer läsning