Bilen blir inte renare i utsläppspoolen

Bild: Wilfred Hildonen

EU tillåter numera biltillverkare att slå ihop sig för att sänka snittutsläppen per bil. Fiat/Chrysler-gruppen (FCA) löser en stor del av sina europeiska utsläppsproblem genom att skapa en öppen pool tillsammans med Teslas elbilar.

EU pressar ner gränsen för de genomsnittliga utsläppen av koldioxid från varje biltillverkare till 95 gram från och med 2021. Den som går över gränsen bötfälls, men det är inte ett alternativ. Tillver...