Bildningscenter i Sannäs kostnadseffektivt och livskraftigt

I dagsläget känns Sannäs som den naturliga placeringen för bildningscentret.

Vi hoppas och vill tro att den politiska viljan finns för ett bildningscenter i östra Borgå.

Området som bildningscentret skall tjäna är stort och placeringen är av central betydelse med tanke på tillgängligheten och livskraften.

Vi förväntar oss inte ett vrålbygge, utan en skola med friska väggar för våra barn. Ett modulbygge, i stil med det som byggs i Kerko, kunde tjäna detta område i 15-20 år. Under denna tid hinner det hända mycket med in- och utflyttning på landsbygden och ett modulbygge känns som en vettig lösning. Vi kan med rätt stor säkerhet uppskatta var på området vi har de flesta barnfamiljer som bildningscentret skall tjäna för de kommande 15 åren och ifall det efter detta sker stora förändringar i inflyttningen går bildningscentret att flytta.

I dagsläget känns Sannäs som den naturliga placeringen för bildningscentret. Med en stadig elevprognos, central placering på området och en stark inflyttning på södra sidan om motorvägen (Sannäs-Renum-Jackarby) är det ett hållbart och kostnadseffektivt alternativ. Här finns en fungerande kollektivtrafik som gagnar östra området som helhet och bevarar livskraften i flera av byarna.

Samtidigt äger staden cirka 70 hektar mark i Jackarby, inom en radie på fem kilometer från nuvarande Sannäs skola varför alla möjligheter finns att utveckla även detta område vidare.

Tiden får utvisa hur östra Borgå fortsätter att utvecklas, men beslutet om placeringen av ett eventuellt bildningscenter för de närmaste 15 åren hoppas vi baserar sig på fakta som gynnar barnen på området så jämlikt som möjligt.

Sara Tallsten, ordförande, Hem och skola i Sannäs rf, Cecilia Englund, ordförande, Sannäs uf, Anna Fransman-Grönqvist, ordförande, Jackarby-Renum uf

Trädgårdsstaden har kvar sin charm

På 1950-talet gjorde den moderna trädgårdsstaden Hagalund finländsk stadsplanering världsberömd. I dag är det både gammalt och nytt boende som får bostadsköpare att vända sina blickar hitåt. 3.9.2019 - 09.17

Mer läsning