Bildning och den etiska miljön

"Det handlar inte om att utplåna skillnader, utan om att skapa ett samhälle där oenigheter inte leder till polarisering och våld, utan till nya insikter och lösningar."

Jag blev under den gångna hösten uppringd av en tankesmedja som höll på med en utredning om begreppet bildning i Finland i dag. Mina svar på intervjuarens mycket väl förberedda frågor blev trevande oc...