Bildkonstakademin håller måttet

Ringande plattor. Timo Viialainen installerar sitt verk Plate Bells.Bild: Petri Summanen

Det är skönt att arroganta provokationer inte intresserar Bildkonstakademins kandidater, skriver Helen Korpak. Också bakom det som vid en första anblick verkar sarkastiskt hittar hon hjärtlighet.