Bilder bara för dem som kan finska

Porträtt av småborgare, baserat på August Sanders fotografier. Ur Hannele Rantalas Fiasko.Bild: Hannele Rantala

Är avsikten att göra utställningen till något slags konceptuell passiv-aggressiv helhet som ska tänkas fungera som metafor för exklusion? undrar recensenten inför Hannele Rantalas bilder och texter.