Bildbevis: Världens ovanligaste vildhund återfunnen – efter 50 år

Återupptäckt. Inga vetenskapliga observationer av höglandsvildhunden hade gjorts på över 50 år. Bild: New Guinea Highland Wild Dog Foundation

Höglandsvildhunden på Nya Guinea ansågs vara utdöd sedan många decennier tillbaka.

En internationell forskargrupp har gjort ett sensationellt fynd i de svårtillgängliga bergstrakterna ovanför Nya Guineas till stora delar outforskade tropiska urskog. Höglandsvildhunden, en vildhundsras som ansetts vara utdöd sedan över 50 år tillbaka, har återupptäckts på en avlägsen högplatå ungefär 4 000 meter över havet.

Fyndet är ett resultat av ett omfattande fältprojekt som forskare vid universitet i Georgia i USA satte i gång. Genom att rigga upp viltkameror och lägga ut beten på strategiska ställen där fotspår och rovdjursexkrementer påträffats har man nu lyckats få fotobevis för den extremt ovanliga rasens existens.

Viltkamerornas förbluffande bilder visar att en flock på omkring 15 individer – hanar, honor och valpar – lever kvar i de dimmiga, oländiga bergsbranterna.

Hoppingivande. Forskarna var särskilt glada över att flera friska valpar av den förmodat utdöda arten fastnade på bild. Bild: New Guinea Highland Wild Dog Foundation

Enligt forskarna är höglandsvildhunden på Nya Guinea det äldsta och fåtaligaste hunddjuret i världen. Rasen är samtidigt det största rovdjuret på Nya Guinea. Att ett så här stort däggdjur undgår upptäckt i flera decennier är exceptionellt, men förklaras av den svårtillgängliga terrängen i Nya Guineas ödsliga bergstrakter.

Höglandsvildhunden är en primitiv hundras som påminner mycket om dingon i Australien. Forskarna tror att höglandsvildhunden spridde sig till Nya Guinea i människans fotspår för omkring 6 000 år sedan. Höglandsvildhunden är mycket nära släkt med Nya Guineas sjungande hund, en ras som numera bara finns i ett fåtal djurparker. Det är inte uteslutet att det rentav handlar om samma ras.

Skygg. Höglandsvildhunden höll sig på långt avstånd från forskarna. Bild: New Guinea Highland Wild Dog Foundation

Annons: Förvaringstjänster ny nisch för Grabbarna Flytt

Finlandssvenska företaget Grabbarna Flytt har på sina fem år vuxit så det knakar. Förutom flyttservice och logistiska tjänster åt både privathushåll och företag kan man som nyhet nu också erbjuda förvaring. 14.2.2020 - 10.44

Mer läsning