Bilberoendet ökar till och med i Helsingfors

Allt färre stadsbor kan gå, cykla eller åka kollektivt till jobbet. Bild: Lehtikuva/Antti Aimo-Koivisto

Trots att stadsregionerna nu blir tätare bebyggda ökar bilberoendet.

Städerna blir allt mer kompakta i och med kompletteringsbyggande och i synnerhet i de stora stadsregionerna har befolkningstätheten ökat.

Trots det ökar bilberoendet, visar Finlands miljöcentrals nya utredning om samhällsstrukturens förändring. Det beror på att vardagliga resmål som arbete, skola och butiker ligger allt längre från hemmen.

Detta gäller också Helsingforsregionen, vars befolkning vuxit kraftigast under de senaste decennierna. Här har arbetsresornas medellängd ökat från 10,4 kilometer år 2000 till 11,4 kilometer år 2015. Samtidigt har andelen arbetare som har möjlighet att gå, cykla eller åka kollektivt till sin arbetsplats minskat med tre procentenheter till 79,9 procent. Medeltalet för alla finska stadsregioner är 68 procent – en kraftig minskning från 79 procent år 1990.

Alla väljer inte närtjänster

I Helsingforsregionen har också arbetsplatstätheten i de tätast bebyggda områdena minskat samtidigt som befolkningstätheten ökat.

Kimmo Lapintie, professor i samhällsplanering vid Aalto-universitetet, säger att resultaten kan verka paradoxala, men ändå inte är överraskande.

– Det fungerar inte så att man bara bygger tätare och placerar olika funktioner nära varandra. Man måste förstå städernas karaktär: människor och funktioner söker sig till de ställen som passar dem bäst.

Det innebär bland annat att man inte nödvändigtvis använder sig av de tjänster som finns närmast hemmet. Ett exempel är skolorna, där den ökade boendesegregationen och uppkomsten av olika specialskolor lett till ett mer selektivt beteende.

En annan faktor som orsakat ökat bilberoende är att många nya arbetsplatser tillkommit i regionens utkanter, men inte i de tätt bebyggda stadskärnorna.

– Samtidigt som staden blir tätare utvidgas den också av olika orsaker på bredden, säger Lapintie.

Bland annat köpcentrum och andra arbetsplatser som kräver mera utrymme drar nytta av billigare mark samt sin goda tillgänglighet vid de stora vägarnas knutpunkter.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Så kan valet av lån påverka din ekonomi

Mer läsning