Bidens FN-debut: Han är inte Trump – men misstänksam värld kräver mer

Biden försvarade i sitt tal på tisdagen den kaotiska reträtten från Afghanistan och sa att de “eviga krigen” nu gett rum åt “evig diplomati”. Bild: Eduardo Munoz/Lehtikuva-AFP

Inför FN behövde Biden visa att hans ord inte är tomma löften. Många har redan börjat tvivla på Bidens avsikter och hans kapacitet att verkställa sina visioner.

Det må vara orättvist mot Joe Biden, men det starkaste intrycket från hans första tal vid FN:s generalförsamling är det faktum att han inte är Donald Trump. Där Bidens föregångare öppet körde på en USA först-linje med ett budskap till alla FN:s medlemsländer om att i första hand värna om sin egen suveränitet, betonade Biden världsorganisationens betydelse, multilateralism och internationellt samarbete.

– Den fundamentala sanningen är att vår egen framgång är bunden till andras framgång. För att leverera för vårt eget folk måste vi ha ett djupt engagemang med resten av världen, sa Biden inför en sal som var bara halvfull på grund av coronarestriktioner.

Joe Biden vill att USA ska ha en ledande roll i det globala samarbetet och högst på hans agenda finns covid-19, klimatförändringen och demokratins kamp mot den växande nationalismen och de auktoritära strömningarna i världen.

Biden kontrade kritiken om att USA inte gjort tillräckligt på den globala arenan genom att påminna om att han skickat vaccindoser till ett hundratal länder i världen. Han pekade på sina ambitiösa utsläppsmål och på vikten av att nå resultat vid klimattoppmötet i Glasgow senare i höst. Och han upprepade sin övertygelse om att demokratin alltid vinner över auktoritarism.

– Det spelar ingen roll hur utmanande eller komplexa problemen är, folkstyre är fortfarande det bästa för alla människor.

Biden var noggrann med att understryka att USA inte vill starta ett nytt kallt krig, och han undvek medvetet att nämna Kina eller dess ledare vid namn, men mycket av vad han sa om korruption och mänskliga rättigheter var riktat mot den ekonomiska och militära rivalen i fjärran öster.


Joe Bidens första stora FN-tal innehöll med andra ord allt det som världsorganisationens ledare och de flesta av dess demokratiska medlemsländer ville höra. I en resonlig och sansad ton talade han om samarbete och respekt för mänskliga rättigheter, kombinerat med laserfokus på covid-19 och klimatförändringen.

Men Biden har nått en punkt i sitt fortfarande unga presidentskap där det inte längre räcker med att inte vara Trump. Det räcker inte heller längre med att säga att USA har återtagit sin roll som en global ledarnation som respekterar sina trogna bundsförvanter. Det är dags för Biden att visa att hans ord inte är tomma löften. Det är speciellt viktigt just nu eftersom en del nationer redan börjat tvivla på Bidens avsikter och hans kapacitet att verkställa sina visioner.

Biden försvarade i sitt tal den kaotiska reträtten från Afghanistan och sa att de "eviga krigen" nu gett rum åt "evig diplomati". Men vad han än säger så har USA:s beslut att lämna Afghanistan kastat en skugga över det ömsesidiga förtroendet mellan Vita huset och vissa av dess Natoallierade.

De sårade och upprörda franska känslorna över det amerikanska ubåtssamarbetet med Australien och Storbritannien gör inte Bidens situation lättare.


På hemmaplan har Biden efter en flygande start fastnat i ett hopplöst covid-19-träsk där han varit oförmögen att övertyga tiotals miljoner amerikaner att vaccinera sig. Följden är en smittspridning som hotar Bidens politiska framtid. Att hela hans stora palett av inhemska lagförslag också är allvarligt hotad, också de som innehåller klimatåtgärder, försvagar den amerikanska presidenten ytterligare.

Efter fyra år av Donald Trump har Joe Biden ett visst manöverutrymme, men det utrymmet håller fort på att ta slut. Bidens popularitet har redan börjat minska bland amerikanerna och om han inte är på sin vakt kommer det samma att ske bland hans internationella ledarkolleger.

Juri von Bonsdorff Medarbetare i Washington

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Axxell tänker som morgondagens jordbrukare – satsar på samarbete

Mer läsning