Pris till skaparen av bibliotekens Läsutmaning

Bibliotekarien Riikka Utriainen fick ta emot årets Av kärlek till boken-pris för sin "uppfinning" Läsutmaningen. Bild: Martti Kainulainen

Priset Av kärlek till boken, som årligen delas ut på Helsingfors bokmässa, går i år till bibliotekspedagogen Riikka Utriainen.

Trots att mängden böcker ökar kan det vara svårt att hitta dem som intresserar en själv. Bibliotekspedagogen Riikka Utriainen från Esbo kom år 2014 på en idé som skulle råda bot på detta: en läsutmaning som gör det lätt och roligt att närma sig böcker.

Helmets läsutmaning pågår nu i huvudstadsregionens bibliotek för fjärde året och har fått spridning nationellt och i sociala medier.

Det lekfulla läsprojektet som sträcker sig över hela året erbjuder femtio nya sätt att välja böcker att läsa. Lilla läsutmaningen riktar sig till barn. Syftet är att öka läsglädjen, inte att skapa lässtress. Utmaningen har också en social aspekt genom att man kan diskutera de böcker man läst med andra.

Priset delas årligen ut för en gärning som ökar intresset för läsning. Det delades ut under öppningen av Helsingfors bokmässa i dag.

Yrkesexamen från Prakticum öppnar många dörrar

Är du vuxen och vill bli närvårdare? Studiestart i mars 2020! Studier vid Yrkesinstitutet Prakticum ger nycklar till arbetslivet. Samtidigt kan det också vara en smidig inkörsport till fortsatta studier vid en yrkeshögskola. 4.12.2019 - 00.00

Mer läsning