Biblioteksföreningens rapport: Bibborna betalar sig tillbaka mångfalt

Biblioteken återgädar flerfaldigt de medel samhället investerar i dem. Den bedömningen gör Biblioteksföreningen i sin rapport.

Enligt rapporten kan man räkna nyttan av biblioteken i miljarder jämfört med att biblioteken kostar samhället drygt 330 miljoner euro årligen.

Föreningen uppger att biblioteken förbättrar läskunnigheten vilket förebygger marginalisering. Många av de finländska ungdomar som riskerar att marginaliseras är enligt Pisa-undersökningen i fara just på grund av svag läskunnighet.

Biblioteken bidrar även med förbättrade människors digitala kunskaper och erbjuder lokaliteter för studier, möten och arbete. I rapporten framhäver föreningen att biblioteken når nästan alla i de yngre åldersklasserna. 

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03