Biblioteksexpert tar sig an Sjundeås fritid

Expert. Maarit Tuomisto har varit projektchef för det nya bibliotekssystemet Koha, som tas i bruk i Sjundeå i december. Bild: Mira Strandberg

En näridrottsplats och en natur- och kulturstig hör till de projekt som den nya chefen för biblioteks- och fritidstjänster jobbar på.

Maarit Tuomisto har sedan början av juni haft hand om biblioteket, kulturutbudet, motionstjänster och ungdomsarbetet i Sjundeå kommun. Hon är en välkommen ny tjänsteinnehavare på en post som varit obesatt i ett år, vilket ohjälpligt märkts i Sjundeås biblioteks- och kulturliv.

– En skamfläck är att biblioteket inte hade ett enda evenemang under fjolåret, i en tid då alla bibliotek svämmar över av program.

Att utveckla biblioteksverksamheten ligger också högt på Tuomistos att göra-lista. En biblioteksenkät bland användare görs just nu, och under hösten kommer lokalerna att omorganiseras för att bättre tjäna sitt syfte.

– Vi jobbar på en ny plan som ska göra det möjligt att avgränsa utrymmet på olika sätt, säger Tuomisto.

Under hösten skaffas några pekplattor och låne- och returautomater till biblioteket med medel beviljade av Regionförvaltningsverket.

Meröppet kräver sprinklers

Några större förändringar i biblioteksverksamheten kommer ändå inte att ske just nu. Med tre anställda är det svårt att utöka öppettiderna men en liten förbättring är ändå i sikte.

– Vi ska försöka ordna så att skolor, daghem och familjedagvårdare kunde komma till biblioteket på förmiddagarna.

Också lokalen sätter gränser för verksamheten. Det finns önskemål om att öppna meröppet bibliotek men det kräver åtgärder, bland annat sprinklersystem, som kommunen inte kommer att finansiera på det nuvarande stället.

– Det var meningen att vi skulle flytta härifrån då hyreskontraktet går ut 2019 men nu i och med läget med skolorna ser det ut som att vi måste vara längre här. På sikt hoppas vi på att få nya utrymmen i samband med skolan, om det byggs en sådan.

Sju stigar planeras

Förutom biblioteket ansvarar Maarit Tuomisto också för kommunens idrottsplatser. Dem har hon redan kartlagt tillsammans med tekniska sidan för att se vilka uppdateringsbehov det finns. Vissa små åtgärder – som röjning av sågspånsslingan, BMX-banan och skejtparken – är redan gjorda men mera är på väg.

– Vi planerar en näridrottsplats vid paviljongerna för AKK-skolans elever. Tekniska sidan sköter om skolgården för rastverksamhet men intill hoppas jag på en idrottsplats med något för alla åldrar, säger Tuomisto.

Målet är att få in näridrottsplatsen i budgeten för nästa år.

Ett annat projekt som Tuomisto också hoppas på att få framåt så fort som möjligt är den natur- och kulturstig som är under arbete.

– Planerna är uppgjorda men nu måste vi se över hur vi ska genomföra stigen. Först ska vi diskutera med markägarna.

Egentligen är det inte fråga om en lång rutt utan sju små. Tanken är att erbjuda utflyktsmål för alla åldrar.

Hälsningar från riksdagen

Politiken möter många utmaningar, inte minst från populistiska och bakåtsträvande rörelser i Finland och i Europa. Jag vill fortsätta som riksdagsledamot och arbeta för en politisk kursändring i värdefrågorna. 15.3.2019 - 15.02