Biblioteksdirektören: Jag bestämmer och det lutar mot Oodi

Bild: Centrumbiblioteket

Biblioteksdirektören i Helsingfors, Tuula Haavisto, ska inom kort bestämma vad centrumbiblioteket ska heta. "Det lutar mot Oodi", säger hon.

– Innan jag fattar mitt slutliga beslut vill jag ännu ha lite uppgifter, men preliminärt ser det ut som att centrumbiblioteket ska heta Oodi, säger biblioteksdirektören i Helsingfors, Tuula Haavisto.

Det betyder att det inte skulle bli någon svensk översättning av biblioteksnamnet, vilket biträdande stadsdirektör Ritva Viljanen i tisdags lät förstå i HBL.

Haavisto motiverar sin ståndpunkt med praktiska orsaker, till exempel att biblioteket blir lättare att googla om det bara har ett namn. Hon hävdar också att husnamn vanligtvis inte översätts.

Institutet för de inhemska språken är av annan åsikt.

– Det stämmer inte att namn på byggnader inte ska översättas. Det är ett missförstånd. Etablerade byggnadsnamn på gamla byggnader som Smolna översätter man inte. Men nu handlar det om ett nytt namn som bildas av ett vanligt ord. Då ska namnet översättas, säger namnvårdare Sirkka Paikkala, vid Språkinstitutet.

Paikkala menar att prisjuryn har förivrat sig och glömde bort språkaspekten då Oodi valdes till vinnare i namntävlingen.

– Det är fullständigt förståeligt att de som skickar in förslag till namntävlingen inte tänker på att namnet ska fungera på olika språk, men juryn borde beakta den saken, säger Sirkkala.

HBL frågar biblioteksdirektören Tuula Haavisto vad hon anser om att Språkinstitutet kräver att Oodi borde översättas till svenska.

– Jag har kollat med olika källor och åsikterna tycks gå isär, lyder Haavistos svar.

Innan Haavisto slutligen slår fast biblioteksnamnet ska hon ta del av namndebatten i tidningsspalterna och på nätet. Hon säger att hon också lyssnar på de invånare som är i kontakt med henne i frågan.

– De flesta människor som har hört av sig hittills har sagt att Oodi är okej. Det finns också svenskspråkiga som tycker så. Senast i dag hörde en sådan person av sig, säger Haavisto.

"Vi borde ha utvärderat språkaspekten"

En auktoritet i sammanhanget är Johanna Lehtonen, namnplanerare vid Stadsplaneringskontoret vid Helsingfors stad. Lehtonen satt med i den enhälliga tävlingsjuryn som valde Oodi.

– När det gäller Oodi tycker jag att man kan dra paralleller till Kiasma som är ett finskt namn som inte heller har översatts till svenska, säger Lehtonen.

Är du av annan åsikt än Institutet för de inhemska språken som anser att namnet på biblioteksbyggnaden borde översättas?

– Jag förstår Språkinstitutets synpunkt och det kan hända att juryn borde ha testat och utvärderat hur Oodi fungerar på flera språk. Slutresultatet kunde ha varit ett annat, men då beslutet togs kändes Oodi som ett bra alternativ. Vi föreställde oss att det fungerade oavsett språk, säger Lehtonen.

– Bortsätt från marknadsföringsaspekten och att namnet gärna ska fungera som logo, finns det inget som förhindrar en översättning.

Lehtonen anser att språkaspekten inte kom fram tillräckligt tydligt i tävlingsreglerna eller i beredningen. Det var också oklart om man var ute efter ett namn för själva biblioteksverksamheten eller byggnaden.

– Jag är av samma uppfattning som Språkinstitutet. Juryn fattade sitt beslut utifrån de uppgifter vi hade i den situationen, säger Lehtonen.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Axxell tänker som morgondagens jordbrukare – satsar på samarbete

Mer läsning