Biblioteken blir allt viktigare – både lånen och besöken ökade i fjol

Biblioteken i Helsingfors upplevde ett uppsving i både lån och besök i fjol. Livligast var det på Bibliotek 10 som hade över en halv miljon besök.– Ungefär varannan besökare lånar någonting, säger biblioteksdirektör Tuula Haavisto.

År 2016 blev ett livligt år för stadens bibliotek. Lånen ökade med över fem procent och besöken med över två procent i fjol jämfört med året innan.

Antalet reserveringar ökade med hela 16 procent och e-bibliotekens nedladdningar överskred för första gången miljongränsen. Mest laddades e-tidningar och musik ned. Antalet e-tidningsnedladdningar fördubblades från 2015.

Helsingfors biblioteksdirektör Tuula Haavisto ser två förklaringar till ökningen av lån och besök under fjolåret.

– Det är naturligtvis delvis för att Tölös bibliotek öppnade igen i augusti, men inte bara därför. En annan trend är att man förnyar lånen oftare än förut. De lån vi kallar för första lån hölls på ganska samma nivå som tidigare.

Reserveringsavgifterna slopades i Helsingfors 2015 och sedan dess har antalet reserveringar ökat kraftigt. – Allt mer låneservice sköts via webben, det är en stor förändring i verksamhetskulturen, säger Haavisto.

Fler barnböcker lånades

Mer detaljerad statistik, för exempelvis genre och språk, blir klar först i vår. Haavisto kan redan nu i varje fall säga att antalet barnbokslån har ökat.

– Jag tror föräldrar lyssnar på samhällets budskap om att läskunnigheten gått ner. Därför läser man nu mer för sina barn.

Bibliotekssektorn vill främja denna utveckling genom utökat samarbete med bland annat dagvårdssektorn.

Det är ett exempel på bibliotekens nya roll. Verksamheten kan inte mätas i endast antal lån då servicen är mycket bredare än så. Haavisto nämner evenemang för barn, olika former av medborgaraktivitet, hjälp med it och webbfrågor för seniorer, studier och arbete.

– Många kommer till biblioteket för att servicen flyttat till webben och de behöver hjälp. Den hjälpen ger vi gärna.

Fullt i läsesalen

Endast ungefär hälften av besökarna använder någon form av låneservice. Då HBL besöker Bibliotek 10 märks detta tydligt. En stor del besökare söker i hyllorna, men många sitter och läser tidningar eller jobbar på skolarbeten.

Eva Roslin och Ronja Lindh från Brändö gymnasium hör till de senare.

– Det är mest skolarbeten vi är här för. Just nu läser vi inför ett prov i psykologi, säger Roslin.

De är båda nöjda med bibliotekens utbud, så när som på en punkt.

– Det är ganska små läsesalar och ofta fullt. Då det är provvecka i gymnasiet hittar man sällan en plats att läsa på, säger Lindh.

Bibliotek 10 hade 590 000 besök i fjol. Näst flest besök hade Berghälls bibliotek som också klarade halvmiljonsgränsen.

Flest lån hade Böle bibliotek med 859 000 lån.

Fakta

Helsingfors bibliotek 2016

Antal lån: 9,2 miljoner (ökning med 5,2 procent).

Antal besök: 6,2 miljoner (ökning med 2,4 procent).

Antal reserveringar: 1,2 miljoner (ökning med 16,4 procent).

Flest lån

Böle bibliotek: 859 000 lån.

Östra centrum: 740 000 lån.

Berghäll bibliotek: 639 000.

Flest besök

Bibliotek 10: 589 000 besök.

Berghäll bibliotek: 501 000 besök.

Östra centrum: 426 000 besök.

Hur du hittar det bästa lånet för dig

Den som någonsin har tecknat ett lån är förmodligen plågsamt medveten om hur svårt det kan tyckas vara att hitta rätt lån. Vad är det då som avgör om ett lån är bra eller inte? 17.9.2018 - 00.00