Biblioteken blev utan inköpsstöd för kulturtidskrifter

Bild: Kristoffer Åberg

Kultur-, opinions-, och vetenskapstidskrifternas förbund Kultti kritiserar skarpt Undervisnings- och kulturministeriets beslut att inte bevilja biblioteken inköpsstöd för kulturtidskrifter.

Ännu i år tilldelades biblioteken 183 900 euro för att beställa olika kulturtidskrifter men för nästa år har biblioteken blivit helt utan inköpsstöd för kulturtidsskrifter.

– 2018 kommer stödet plötsligt att sänkas till noll, säger Kulttis ordförande Juha Säijälä i ett pressmeddelande.

Kulturtidskrifterna hade inte heller informerats om beslutet på förhand.

– Inköpsstödet påverkar direkt de små tidskrifternas spridning och synlighet. Det här väcker frågan om det finns en politisk linje bakom beslutet, att försvåra verksamheten för små tidskrifter som sprider information som ibland kan vara otrevlig för regeringspartierna, säger Säijälä.

Genom inköpsstödet har undervisnings- och kulturministeriet stött bibliotekens prenumerationer på kulturtidskrifter. Enligt ministeriet görs en helhetsutredning om stödet och medan utredningen pågår betalas inget stöd ut.

– Det är visserligen viktigt att myndigheterna följer upp hur ändamålsenliga och resultatbringande användningen av statliga stöd är och utvärdera behovet av dem. Men varför väljer man att under utredningens gång helt och hållet lägga på hyllan ett stöd som är jämförelsevis litet ur ett helhetsperspektiv, men som är oerhört viktigt för de små tidskrifterna? säger verksamhetsledaren Rauha Maarno på Finlands biblioteksförening i ett pressmeddelande.

”Nu sover jag gott, äntligen!”

Angelina fick dålig sömn men rogivande växter hjälpte henne. "Min livskvalitet är mycket bättre nu" säger hon. 20.9.2018 - 13.33