Bibelsällskapet provöversätter bibeltexter

Svenska Bibelsällskapet inleder en ny omgång provöversättningar av texter ur Nya testamentet. Det kan ses som en förberedelse till en kommande ny version av Bibeln på svenska.– Men ännu är det inte läge att sätta i gång med arbetet på en helt ny Bibelöversättning, säger Anders Blåberg, generalsekreterare i Svenska Bibelsällskapet.

2015 provöversatte Bibelsällskapet två texter i Nya testamentet, Galaterbrevet och den så kallade reseberättelsen i Lukasevangeliet (kapitel 9–19). Omkring 150 remissvar kom in som ett resultat av provöversättningen och nu går Bibelsällskapet vidare med nästa projekt.

Ett resultat av remissvaren var att många förklarade att "det inte är dags för en ny översättning än".

– Man konstaterade att det svenska språket inte förändrats så mycket att en ny översättning är nödvändig, säger Anders Blåberg.

Längre fram i tiden

Bibelsällskapet drog därför några slutsatser. För det första att släppa tanken på att ha en ny svensk översättning av Nya testamentet klar till 2026, 500-årsjubileet av Gustav Vasas Nya testamente på svenska från 1526.

För det andra att man kanske inte behöver satsa på att nyöversätta från grundspråken utan kan tänka sig att sikta mot en revidering av den nuvarande Bibel 2000.

– Frågan om en revidering är inte längre känslig, säger Blåberg.

Och så för det tredje, starta ett projekt med nya provöversättningar.

– De här nya översättningarna är inte bara försöksballonger utan översättarna förväntas dokumentera sina resonemang på ett sådant sätt att de går att använda i framtiden, när vi väl ska ta oss an det stora projektet, säger Anders Blåberg.

Tre bibelböcker

Tre bibelböcker ska nu översättas från den grekiska grundtexten, Markusevangeliet, Filipperbrevet och Första Johannesbrevet. Tre olika översättare har tilldelats varsin bibelbok: Lisa Buratti, Dan Nässelqvist och Mikael Tellbe. Projektet har påbörjats och ska redovisas i början på 2020.

Förutom den bibelöversättning som Svenska Bibelsällskapet förvaltar finns det redan flera andra nya översättningar av Bibeln på svenska på marknaden.

En nästan skuldfri bostad ger dig flera möjligheter i din ekonomi

Ett omvänt bostadslån innebär utnyttjande av den förmögenhet man har fast i sin bostad. Om man känner att pensionen inte räcker till och besparingar sitter i väggarna, kan man frigöra medel genom att ta banklån på upp till hälften av bostadens värde. 25.4.2019 - 10.46