Bibelns ord väcker anstöt

Björn Vikström tycker det är skrämmande att man återger Bibelns ord, som han kallar att bortse från "normal anständighet, medkänsla och respekt för andra människor".

Björn Vikström antyder (HBL Debatt 2.2) att den kunskap vi har i dag skulle ge anledning att ompröva den syn på homosexualitet som kyrkan under två årtusenden stått för. Han har tidigare påmints om att alldeles samma homosexualitet som finns hos oss var känd under antiken, så dagens kunskap gör ingen skillnad.

I stället fördömer han en kaplan som citerat Bibelns beskrivningar av homosexuellt könsumgänge – "onaturligt" (Rom 1:26) och "avskyvärt" (3 Mos 18:22) – ord som Jesus själv skrivit under på (Matt 5:18). När han påstår att kaplanen inte har citerat Bibeln kan läsarna slå upp och se själva att orden är hämtade direkt från Bibeln.

Vikström tycker det är skrämmande att man återger Bibelns ord, som han kallar att bortse från "normal anständighet, medkänsla och respekt för andra människor". Är det ett språk av en biskop? Bibeln bortser inte från sådant när den manar syndare till bättring och erbjuder förlåtelse, barmhärtighet och frälsning. Detsamma gäller kaplanen när han återger vad Bibeln säger. Denne förde också tydligt fram att Gud har skapat, älskar och frälser homosexuella. Vad beträffar hans ord om "misslyckad" och "söndrig" så är detta vanliga termer i kristet predikospråk som används om alla typer av syndare.

Det är uppenbart att det är Bibelns ord som väcker anstöt. Är det möjligt att Vikström är så förblindad av sitt nit att han inte ser detta? Man påminns om gångna tiders ränksmidare som kritiserade kungens rådgivare i stället för att angripa kungen direkt.

Joakim Förars Oravais

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Diamanter är det ultimata vintageköpet

Mer läsning