THL: Cannabis har blivit vanligare bland unga – alkoholkonsumtionen fortsätter att minska

Enligt Institutet för hälsa och välfärd (THL) avstår allt fler unga från alkohol, men att prova cannabis har blivit vanligare.

Enligt THL upplever ungdomar i grundskolan att det är enkelt att få tag på cannabis.
12.11.2019 08:42 UPPDATERAD 12.11.2019 09:07
I en undersökning utförd bland elever i årskurs nio framkommer det att det blivit allt vanligare att prova cannabis. Speciellt kan man se ökningen bland pojkar, uppger Institutet för hälsa och välfärd (THL) i ett pressmeddelande.
Uppfattningen att cannabis inte medför några risker är också utbredd. Fler än tidigare anser också att det är enkelt att få tag på cannabis.
– Cannabis har under hela uppföljningsperioden använts mer av personer som dricker alkohol och i synnerhet bland sådana som regelbundet dricker sig berusade jämfört med av nyktra. Det verkar alltså som om cannabis inte har ersatt alkoholen, utan används vid sidan om den, säger Kirsimarja Raitasalo, specialforskare vid THL, i pressmeddelandet.

Mindre alkohol

Samtidigt som allt fler unga provar cannabis har de unga blivit nyktrare: 31 procent använder inte alkohol över huvud taget och allt färre röker. År 2019 rökte ungefär 8 procent av niondeklassarna dagligen, medan motsvarande siffra i början av årtiondet var 20 procent.
Användningen av snus har också minskat, speciellt bland pojkar. Däremot använder flickor mer snus än tidigare.
Uppgifterna framgår i den europeiska undersökningen European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs (ESPAD). Den kartlägger 16-åriga skolelevers användning av alkohol och droger. Undersökningen har utförts vart fjärde år sedan 1995 i 23–39 europeiska länder.

Alkohol och droger bland 16-åringar

Andelen niondeklassare som inte dricker alkohol har ökat från cirka tio procent till 31 procent under åren 1995-2019.
År 2019 hade 13 procent av pojkarna och nio procent av flickorna någon gång under sin livstid provat på cannabis, medan motsvarande siffror år 2015 var tio och sju procent.
Användning av andra olagliga droger är ovanligt bland 15–16-åringar. 3 procent av ungdomarna uppgav att de någon gång hade provat på någon annan drog än cannabis.
Färre ungdomar än tidigare, 34 procent, hade någon gång under sitt liv provat på e-cigaretter.
Källa: Institutet för hälsa och välfärd (THL)

ANDRA LÄSER