Fjolåret svårt för lantbruket

De höga priserna på gödsel och energi innebär att lantbrukarnas inkomster sjunker rejält. När exporten av jordbruksprodukter samtidigt minskar innebär det krav på anpassning inom lantbruket.

Den regniga våren som följdes av en mycket torr sommar påverkade fjolårets skördar negativt.
HBL
18.01.2022 11:14
Företagarinkomsterna inom lantbruket var svagare än beräknat 2021, skriver Pellervo ekonomisk forskning PTT i sin färska översikt. I höstas räknade PTT med att inkomsterna skulle minska med omkring en femtedel, nu beräknar man att nedgången kan bli ännu större.
Det här innebär enligt PTT krav på olika anpassningsåtgärder inom lantbruket. Inom växtodlingen innebär det till exempel mindre gödsel på åkrarna och ett annat urval av odlingsväxter. Inom djurproduktionen kan det bli aktuellt med nedskärningar eller med att skjuta upp planerade investeringar.
Förutom kraftigt höjda priser på energi och gödsel påverkade den regniga våren och den torra sommaren fjolårets skörd negativt. Inte heller livsmedelsexporten var i fjol lika stor som år 2020. Till exempel exporten av svinkött minskade när Kina satsade på egen produktion. Även exporten av mjölkprodukter minskade.
Till lantbrukarnas företagarinkomst räknas bland annat inkomster från jord- och skogsbruk, näringsinkomst, olika subventioner och ersättningar, som till exempel produktionssubventioner, EU:s jordbruksstöd och skördeskadeersättningar.

ANDRA LÄSER