Pengar, populism och pressetik

Ilta-Sanomats chefredaktör kastade sig in i berättelsen om hur folket nogsamt följer och accepterar landets lagar.

Ilta-Sanomats chefredaktör Ulla Appelsin hör till dem som å tjänstens vägnar får lov att navigera mellan populism, pressetik och säljsiffror.
En del av Appelsins inlägg i den offentliga debatten är tänkvärda mothugg till värdeliberala resonemang som ju också de kan bli oreflekterade och lättsinniga ibland.
I grunden bidrar båda våra ledande finskspråkiga kvällstidningar och presskolleger ändå alltför ofta till oginheten, kylan och påhoppen i det offentliga samtalet och i vår politiska kultur. Kommer kriget en dag, kommer historikerna efteråt att väga in vad tabloiderna hetsade och skrev.
Appelsin för med sitt inlägg om flyktingar och avvisningar (IS 17.4) in sitt medium i den nya berättelsen; den populistiska storyn om hur vår flyktingpolitik bara följer lagens bokstav och att det inte finns orsak att spilla tårar över barnfamiljer som avvisas.
"År 2017 slutar lagen betyda någonting", skriver hon. "Och ännu mera förvirrande är det när ledande politiker och kyrkan är med om att undergräva samhällets grundfundament."
Vänta lite nu.
Det här läser vi i bladet som – så ofta det bara ryms mellan orden "raju" och "kohu" på löpsedeln, storm och skandal – ständigt på folkets vägnar ifrågasätter finländska lagar.
Om att röka på balkongen, om att tulla in tyska importbilar eller om den förbannade bilskatten. Om fastighetsskatten eller lagförslagen om motorcykel- eller båtskatt. Om pedalreflexer på cykeln eller om regelbråte om bröllopsskyltar vid landsvägen; Ilta-Sanomat ifrågasätter med samma journalistiska själ allt. För att inte tala om lagen som förbjuder kioskägare att räcka ut ölstop genom luckan.
Ilta-Sanomat sympatiserar med oron att den tre dagar gamla taxilagen gör taxin dyr och går med i att ifrågasätta myndigheten Folkpensionsanstalten, som lagligen återkräver bidrag av någon som visade sig ha pengar i alla fall. Journalistisk indignation finns över dieselbilar som står i körförbud för att partikelfiltret saknas, eller när finska byggregler inte godkänner handfatet hemma hos USA:s ambassadör.
Fyra paragrafer i miljöskyddslagen som stadgar om vatten och avlopp på landet ändras. Ilta-Sanomat, denna lagstiftningens och laglydighetens nya väktare, kallar lagen för "skitlagen".
Men så gäller det liv, hälsa och död. Då tycker man vid Ilta-Sanomat alltså att man inte kan fråga om lagarna är rätt. När avvisade flyktingar ställs inför frågan om att mista livet, hälsan eller värdiga livsbetingelser, eller när finländare som vill hjälpa dem får dödshot på telefonen.
Förstås är det en ledande opinionsbildares som Ulla Appelsins fulla rätt att hävda att våra lagar om asyl och flyktingskap är bra och inte behöver ändras. Men då får det ju gärna också vara den frågan som diskuteras. Och det är det ju egentligen inte.
Protesterna mot att flyktingar nekas asyl handlar snarare om våra myndigheters vacklande beslutsprocesser. Hårresande beskrivningar av människors livssituation har ändå inte lett till det som i finländsk rättskänsla vore det rätta, nämligen skydd hos oss en tid.
Appelsin upprörs över att kyrkan inte står på den etablerade statsmaktens sida. Nej, den tiden börjar väl vara förbi – inte minst för att medier som hennes eget ivrigt hejar på när folk vid olika skandaler, både äkta och konstruerade, i olika toppar skriver ut sig ur kyrkan.
Det som återstår är en folkrörelse som inte längre enbart garnerar republikens föreskrifter med någon from slutkläm, utan som också tar sig en helt egen roll som en moralisk opposition ibland.
Det torde också vara den fria pressens roll. Hoppas chefredaktör Appelsin inte tar sin nyfrälsta insikt om att lagar ska lydas, och inte så mycket diskuteras, längre än så här.
ANDRA LÄSER