Forskare: Natomedlemskap skulle gillas av de baltiska länderna

För de baltiska länderna skulle det vara goda nyheter om Finland och Sverige blev medlemmar i militäralliansen Nato, säger internationella forskare.

Den nordiska duon skulle bidra till ett stärkt försvar av Baltikum. Men om ett finsk och svenskt medlemskap börjar diskuteras på allvar kan man inte utesluta starka ryska reaktioner, säger forskarna.
Eoin McNamara som är forskare vid universitetet i Tartu i Estland tror att Ryssland kunde svara genom att utöka sina styrkor i Kaliningrad för att avskräcka och öka på spänningen.
– Det oroväckande är att Gotland är så nära Kaliningrad. Ryssland kan snabbt ta sig från Kaliningrad till Gotland, säger McNamara per telefon till FNB.
All militär verksamhet i Kaliningrad oroar enligt honom Finland, Sverige, Polen, Danmark och de baltiska länderna.
Men McNamara ser det ändå som mest sannolikt att Ryssland försöker ingripa i ett tidigare skede och sätta press på Finland och Sverige så att alla eventuella Nato-planer begravs. Han syftar bland annat på utrikesminister Sergej Lavrov som i fredags sade i en intervju för Dagens Nyheter att Ryssland skulle vidta "nödvändiga militärtekniska åtgärder" om Sverige blir medlem.
En utökad trygghet för de baltiska länderna skulle också gynna Finland och Sverige, säger McNamara.
– Finland och Sverige måste ta i beaktande att de har mycket investeringar i Baltikum. De behöver en stabil säkerhetsomgivning.

"Fokus skulle flytta norrut"

Piotr Szymanski som är forskare vid det polska OSW-institutet betonar att Finland och Sverige i vilket fall som helst inte kan stå vid sidan om i fall läget i Baltikum tillspetsas. Så ur ett baltiskt perspektiv skulle det vara naturligt om länderna vore medlemmar i Nato.
Han säger att Baltikum oroar Nato, bland annat är man inom militäralliansen inte säker på att Nato är tillräckligt starkt och snabbt om det värsta alternativet skulle förverkligas.
– Den enklaste metoden för att föra trupper till Baltikum är genom att flyga och för det skulle Nato behöva det finska och svenska luftrummet, säger Szymanski.
Ryssland är starkt i Kaliningrad vilket utgör ett hinder för Natotrupperna att ta sig till de baltiska länderna.
– Om Finland och Sverige var Natomedlemmar skulle det minska Rysslands rörelseutrymme i Kaliningrad. På kort sikt skulle Ryssland reagera negativt på ett utvidgat Nato genom att bland annat utöka antalet militärövningar och flytta på trupper.
– Men på lång sikt skulle det vara bra för Baltikum, gränserna skulle vara klart definierade då alla Östersjöländer är medlemmar i Nato. Det skulle begränsa Rysslands möjligheter att destabilisera regionen.
Om Finland och Sverige blev medlemmar skulle Natos fokus i regionen flytta från de baltiska länderna mer norrut, till gränsen mellan Finland och Ryssland, tror Szymanski.
Den ryska aktiviteten i Östersjöregionen är enligt honom en tydlig signal till Finland och Sverige. Länderna ska se upp med att utöka sitt samarbete med varandra, med USA och med Nato, är Rysslands budskap.
ANDRA LÄSER