Amfetaminet fortsätter forsa genom avloppssystemen

Amfetaminkonsumtionen i huvudstadsregionen bromsades inte upp av coronaepidemin. Tvärtemot forskarnas antagande fortsatte konsumtionen av amfetamin att öka under coronavåren.

Laboratorieforskare Leena Tanner-Väisänen som jobbar i laboratoriet visar upp en ampull med testsvar.
09.08.2020 06:01 UPPDATERAD 09.08.2020 12:10
Institutet för hälsa och välfärd undersöker avloppsvattnet för att ta reda på hur mycket narkotika som används i Finland. Sammanlagt deltar 27 städer i kartläggningen, som pågått sedan 2014 och inleddes med tio städer.
Utvecklingschefen för institutets rättstoxikologiska enhet, Aino Kankaanpää, säger att forskarna till och med kan undersöka när narkotikan används. Resultatet fluktuerar en aning beroende på tiden från användning tills spårämnena tar sig till toalettstolen och vidare ut i avloppssystemet.
– Vi samlar in prover på två olika sätt. Den mer kortsiktiga metoden innebär insamling av prover på ett ställe i sju dagar i sträck. Förfarandet ger oss möjligheten att undersöka alla dagar skiljt och se vilka preparat som använts under specifika dagar. Den andra insamlingsmetoden är mer långsiktig. Då samlar vi in prover mellan söndag och måndag för att se trender över en längre tidsperiod, säger Kankaanpää.

ANDRA LÄSER