Att ställa naturen i första hand är ett stort misstag

Naturen klarar sig alltid i en eller annan form. Vargen klarar sig utan ”stamvårdande” jakt liksom alla vilda djur har klarat sig före människan.

Bernt Nordmans inlägg om stamvårdande vargjakt (HBL Debatt 5.12) visar klart vilket olyckligt beslut det var att låta vargen ånyo breda ut sig i Finland. Han tar upp en del av de många problem som fridlysningsbeslutet har åstadkommit. Han skriver om misstag i vargpolitiken, om hur man nu vetenskapligt försöker göra en bedömning av vad som är en gynnsam skyddsstatus för vargen.
Vargens utbredning i Finland har gett upphov till en mängd skriverier och en vargbyråkrati vid sidan om alla de praktiska och ekonomiska problem som landsortsbefolkningen fått på sina axlar. Vårt land har, liksom hela mänskligheten, minsann massor med andra svårigheter att kämpa med utan att vargar tillåts härja i trakter där det bor människor och idkas jordbruk.
Men som ett axiom utgår Nordman från att vi ska ha varg överallt i Finland, trots att allt förnuft talar för att vargen åter helt borde utrotas. EU:s rovdjursdirektiv och fridlysningen av vargen är mänskliga, politiska påfund. I över hundra år, efter att vargen utrotades på senatens initiativ, klarade sig landet bra utan varg. Inga ersättningar för rivna husdjur eller vargstängsel, inga kostnader för inventeringar av stammen och dna-undersökningar, inga skolskjutsar på grund av vargfaran, inga (desinformerande) informationstillfällen. Inga frustrerade inlägg på debattsidorna heller!
Att ställa naturen i första hand är ett stort misstag. Naturen klarar sig alltid i en eller annan form. Vargen klarar sig utan ”stamvårdande” jakt liksom alla vilda djur har klarat sig före människan. Nu gäller det att vårda naturen så att människorna har det bra och att kommande generationer kan försörja sig. Vi borde nu fokusera på andra, för mänskligheten viktiga miljöfrågor, såsom jordens utarmning (Peter Buchert, HBL 5.12) och den oroande minskningen av pollinerande insekters antal.
Med tanke på hur människan omskapat naturen genom uppodling av brukbar jord och andra åtgärder som kraftigt förändrat landskapsbilden och olika organismers levnadsbetingelser är det rent självbedrägeri och hyckleri att propagera för en livskraftig vargstam som en lösning på våra miljöproblem. Med beaktande av de till synes olösliga konflikter vargen tycks åstadkomma vore det enda rationella att skjuta alla vargar i vårt land och därefter hålla vargen borta genom fri jakt.

Jan-Erik Ingvall,

Helsingfors

ANDRA LÄSER