Regeringens budgetproposition: Elbilar blir billigare att köpa, men dyrare att äga

Regeringen vill slopa bilskatten för elbilar. I reda pengar är effekten av att slopa skatten förhållandevis liten, men vd:n för Bilimportörerna och -industrin tror att beslutet har en större betydelse än siffrorna låter förstå.

Regeringen försöker uppmuntra folk till att köpa eldrivna bilar genom att slopa bilskatten för renodlade elbilar. Samtidigt höjs dock fordonsskatten för nya elbilar "i motsvarande grad". Arkivbild.
Regeringens beslut att avskaffa bilskatten för renodlade elbilar har en stor symbolisk betydelse, bedömer Tero Kallio, vd för organisationen Bilimportörerna och -industrin.
Regeringens budgetproposition för 2022 innehåller ett förslag på att bilskatten för renodlade elbilar avskaffas från och med den 1 oktober i år. Bilskatten är den skatt som betalas när man registrerar eller tar i användning ett fordon för första gången. Finland har haft en bilskatt sedan 1958.
–  För första gången på 63 år har man möjlighet att köpa en bil utan att betala bilskatt. Jag tror att det kan ha betydelse för människor som gått runt och på funderat på att köpa en elbil men inte kommit till skott, säger Tero Kallio.
I reda pengar är effekten av att slopa bilskatten för elbilar däremot förhållandevis liten, påpekar Kallio. För tillfället är bilskatten för personbilar utan koldioxidutsläpp 2,7 procent av anskaffningspriset, och medelpriset för en renodlad elbil i Finland ligger kring 55 000 euro.
–  Till exempel för en elbil som kostar 50 000 euro är bilskatten bara 1 350 euro, men jag tror att slopandet av skatten har en större betydelse än siffrorna låter förstå, säger Kallio.
I kombination med det statliga anskaffningsstödet för elbilar, som för tillfället är 2 000 euro, kan slopandet av bilskatten öka intresset för elbilar, bedömer han.
Anskaffningsstödet för elbilar infördes 2018 och kan sökas fram till den 30 november i år. Kommunikationsministeriet meddelade i maj att man bereder en fortsättning av anskaffningsstödet och utreder möjligheten att höja stödbeloppet.

Elbilarna kan bli billigare, men ingen kraftig nedgång

I Finland varierar priserna på elbilar från cirka 25 000 euro upp till 200 000 euro, säger Tero Kallio. Han räknar med att priserna på elbilar kommer att gå ner om bilskatten avskaffas.
–  Ofta när det görs ändringar i beskattningen och bilbranschen så att säga får en knuff utifrån brukar ändringarna erbjuda ett tillfälle till aggressiv prissättning och intensifiera konkurrensen. Då kan konsumentpriserna till och med sjunka mer än värdet på skattelättnaderna är.
Någon kraftig nedgång i elbilarnas priser är dock inte att vänta, bedömer Kallio.
–  De största ivrarna har förutspått att elbilarna blir billigare än bilar med förbränningsmotor redan om några år, men faktum är att vi har global brist på halvledare och komponenter som behövs för elbilars batterier.
Enligt Kallio är priserna på råvaror och komponenter som används i tillverkningen av bilbatterier på väg uppåt, vilket gör elbilsproduktionen dyrare. Det syns oundvikligen också i elbilarnas prislapp.

Fordonsskatten för elbilar höjs

I samma veva som regeringen beslöt att slopa bilskatten för elbilar bestämde man sig för att höja fordonsskattens grundskatt för nya elbilar "i motsvarande grad". Fordonsskatten är en skatt som betalas årligen.
I praktiken betyder beslutet att det blir billigare att köpa en elbil, förutsatt att avskaffandet av bilskatten drar ner priserna, medan det blir dyrare att äga en elbil.
–  Genom höjningen av fordonsskatten försöker man naturligtvis lappa det hål som uppstår av att bilskatten slopas. Men fordonsskatten på renodlade elbilar är för tillfället ganska låg, och jag tror inte att den här höjningen är mer än 50–70 euro per år, vilket är en liten summa när man talar om kostnaderna av att ha bil, säger Tero Kallio.
Utöver ändringarna i beskattningen av elbilar föreslår regeringen att totalt 23,3 miljoner euro används för att bygga ut nätverket av laddningsplatser för elbilar och tankstationer för gasbilar. Dessutom föreslår regeringen lättnader i beskattningen av hybridbilar och gasbilar som används som tjänstebilar.
Regeringens budgetproposition för 2022 uppvisar ett underskott på 6,9 miljarder euro. Regeringen planerar att lappa underskottet genom att ta lån.

Nyregistrerade bilar enligt drivmedel

2018: Bensinbilar 61 procent; Dieselbilar 24 procent; Icke-laddningsbara hybrider 10 procent; Laddhybrider 4 procent; Elbilar 0,5 procent; Gasbilar 1 procent.
2019: Bensinbilar 59 procent; Dieselbilar 18 procent; Icke-laddningsbara hybrider 14 procent; Laddhybrider 5 procent; Elbilar 2 procent; Gasbilar 2 procent.
2020: Bensinbilar 47 procent; Dieselbilar 13 procent; Icke-laddningsbara hybrider 19 procent; Laddhybrider 14 procent; Elbilar 4 procent; Gasbilar 2 procent.
2021 (januari–augusti): Bensinbilar 32 procent; Dieselbilar 9 procent; Icke-laddningsbara hybrider 29 procent; Laddhybrider 20 procent; Elbilar 8 procent; Gasbilar 1 procent.
Källa: Autoalan tiedotuskeskus
ANDRA LÄSER