Finländsk teaterlegend haltar i längden

Ett lovande upplägg och några fyndiga detaljer är inte nog för att helt lyfta Juha Hurmes tolkning av en finländsk teaterlegend.

Sara Melleri, Paavo Kinnunen, Jarkko Lahti och Eeva Soivio repeterar under kaosartade förhållanden i Kom-teaterns Making of Lea, om tillkomsten av Aleksis Kivis klassiker Lea.
Aleksis Kivis Lea var den första teaterpjäs som sattes upp på finska i storfurstendömet Finland. Målet var högtravande: att etablera en finkulturell identitet för den unga nationen som skulle placera den jämsides med de gamla högkulturerna på kontinenten. Trots en kaotisk skapelse- och repetitionsprocess lyckades Kivi och en teatergrupp i ledning av Kaarlo Bergbom sätta upp pjäsen på Nya Teatern i Helsingfors och göra den till en succé.
ANDRA LÄSER