Vänd din blick mot Repparfjorden

"Det är en otroligt smärtsam påminnelse för samiska ungdomar: vi får inte vara unga. Vi får inte leva sorglöst."

19.08.2021 21:15 UPPDATERAD 19.08.2021 21:57
Under 1970- och 1980-talet pågick den så kallade Alta-konflikten, då ett kraftverk planerades vid sammanflödet av älvar i samernas område. Planen var att dämma upp en älv på så sätt att den samiska byn Máze skulle ha lagts under vatten tillsammans med en betydlig del av de lokala samernas renbetesområden. Det ledde till att samer och miljöaktivister under flera år ordnade massiva demonstrationer. Det var protestläger, hungerstrejk, civil olydnad och en bomb, som tre samer försökte spränga en bro med.
Efteråt har man ansett, att den här konflikten ledde till att en medvetenhet om samernas rättigheter slog igenom på allvar och fick Norge, men också Sverige och Finland att inse vad samernas rättigheter egentligen handlar om.
Därför skulle man kanske inte tro, att ny marktvist nu kokar i Norge. Diskussionen kring Nussir-gruvan i Riehpovuotna (Repparfjorden) har pågått hela sommaren, då gruvbolaget Nussir ASA borde påbörja grävandet i år. Ett protestläger har uppstått i fjorden och fortsatt växa under sommaren. Såväl samer som miljöaktivister försöker hindra bolaget från att ödelägga renbetesmarkerna, men också från att dumpa gruvavfallet i fjorden.

ANDRA LÄSER