Vargstammen mår bra och ökar särskilt i västra Finland där gråbenen kan kalasa på vitsvanshjortar

Antalet vargar i Finland ligger ungefär på samma nivå som i fjol, men trenden är att antalet vargar i Finland ökar. Dessutom har antalet revir ökat och ökningen är koncentrerad till västra Finland.

Nya flockar bildas när avkomman från vargpar finner varandra, inte så att vuxna par bestämmer sig för att flytta ihop.
Under det senaste året har Naturresursinstitutet sett en ökning i reviren i västra Finland. Enligt institutets senaste beräkning finns det ungefär 26 flockar och 15 vargpar i västra Finland.
– Vargbeståndet har ökat i synnerhet i västra Finland där vitsvanshjortstammen är stark. Vi talar specifikt om Egentliga Finland, södra Satakunta, Västra Nyland och Egentliga Tavastland, säger Ilpo Kojola, forskningsprofessor vid Naturskyddsinstitutet.
Området utgör ungefär sex procent av Finlands totala yta, och tio procent om man bortser från områden med renskötsel.
– Trots det återfinns en tredjedel av alla vargrevir och ungefär var tredje varg här. En betydande orsak är att det finns gott om byte som vitsvanshjort, men också andra mindre hjortdjur, säger Kojola.
Enligt Kojola kan en starkare vargstam i viss utsträckning påverka vitsvanshjortsbeståndet. Om beståndet ökar till den grad att revirstorleken minskar kan resultatet vara en reducerad stam vitsvanshjortar.
– Eftersom vargarnas revir är så stora har vargarna inte någon avgörande effekt på antalet vitsvanshjortar. Reglering av beståndet är i stort sätt upp till landets jägare, säger Kojola.

Stark vargstam

Enligt Kojola har vargstammen nästan fördubblats sedan 2017.
– Beståndet mår bra och det anses vara genetiskt livskraftigt, men det har skett en viss nedgång i den genetiska mångfalden sedan 1990-talet. Men det är inte i närheten av några kritiska gränser. Vargarna är friska och valpproduktionen är bra, säger Kojola.
Enligt Naturresursinstitutets kartläggning finns det med största sannolikhet omkring 60 vargrevir på finsk mark. Då räknar man med revir som sträcker sig över den ryska gränsen. Revir helt på finsk mark är något färre, 32 vargflockar och 21 vargpar.
Sammanlagt finns det kring 300 friska vargar i Finland för tillfället. Det är däremot omöjligt att säga hur många vargar det naturligt borde förekomma i Finland.
– Sett ur ett ekologiskt perspektiv, alltså hur stor vargstam skulle naturen klara av, är antalet flerfaldigt jämfört med dagens antal. Men ekonomiska och sociala faktorer hindrar en större population.
Hur stor vargpopulationen är och om vi värnar om den är en värdefråga. Positivt är att man på politiskt håll har valt att skydda vargen, säger Kojola.

ANDRA LÄSER