Lärarfackets Olli Luukkainen: Regeringen föreslår lösning på konkurrensavtalstvisten

Regeringen har kommit med ett förslag till hur meningsskiljaktigheterna om konkurrenskraftsavtalet kan lösas, säger lärarfackets OAJ:s ordförande Olli Luukkainen till FNB.

Olli Luukkainen tillägger att det är långt ifrån vad de kommunalt anställda vill ha för att vara nöjda.
Men förhandlingarna pågår hela tiden och Luukkainen säger att regeringen har låtit förstå att man vill ha en lösning.
– Regeringen har börjat leta efter en ny infallsvinkel i frågan. Vi ska försöka se hur helheten kan byggas upp. Det har skett en del under gårdagen och morgonen, säger Luukkainen.
De kommunalt anställda meddelade i går att de anser att regeringen försöker smyga in nya nedskärningar för kommunerna i nästa års budget och att de strider mot konkurrenskraftsavtalet. Meningen är att kommunbranschen ska underteckna avtalet på måndag.
Kommunorganisationerna har dock låtit förstå att det blir mycket svårt att underteckna avtalet om regeringen inte stryker de extra nedskärningarna i nästa års budget.

ANDRA LÄSER