Mycket svenska hörs på Ode

När centrumbiblioteket Ode invigdes i december 2018 hördes misslynta röster om svenskans osynlighet. Men nu har finlandssvenskarna hittat dit, och Ode gör sitt bästa för att ta väl emot dem.

Mathias Rosenlund och Michelle Mattfolk på centrumbiblioteket Ode uppmanar kunderna att vara aktiva med önskemål. "Ode är bra på att ta feedback!"
Det nya centrumbiblioteket Ode som slog upp dörrarna i december 2018 blev en omedelbar succé, ett gemensamt vardagsrum för så många att en av ingångarna nyligen var stängd ett tag för reparation efter ett knappt års intensiva slitage. Lite knorr förekom om att svenskan inte syntes under öppningsfestligheterna.

ANDRA LÄSER