Gasum behöver inte betala för sin gas i rubel

Gasum behöver inte betala för rysk gas i rubel. Det slår den skiljenämnd som behandlat tvisten mellan Gasum och ryska Gazprom Export fast. Förhandlingarna mellan Gasum och Gazprom fortsätter.

Gasum fortsätter att förhandla med den ryska gasexportören Gazprom, men vill inte kommentera vare sig förhandlingarna eller tidtabellen för dem.
Katarina Koivistokatarina.koivisto@hbl.fi
16.11.2022 13:54 UPPDATERAD 16.11.2022 15:54
Gasbolaget Gasum behöver inte betala för gas importerad från Ryssland i rubel. Inte heller behöver bolaget gå med på de betalningsarrangemang som den ryska gasexportören Gazprom Export har krävt.
Den skiljenämnd som behandlat konflikten mellan Gasum och Gazprom meddelade om beslutet på måndagen. Parterna uppmanas fortsätta att förhandla för att hitta en lösning på sin inbördes konflikt.
– Vi har hela tiden förhandlat med Gazprom och fortsätter med förhandlingarna enligt skiljenämndens beslut, säger Gasums kommunikationsdirektör Olga Väisänen.
Väisänen kommenterar inte beslutet eller tidtabellen för de fortsatta förhandlingarna. Hon tar inte heller ställning till vad som eventuellt händer efter att förhandlingarna avslutats.
Gazprom stoppade exporten av gas via ledning till Finland i maj. Det efter att Gasum inte gått med på det ryska kravet att all gas skulle betalas i rubel. Exporten av rysk gas till flera andra europeiska länder har också upphört av samma skäl.
Gasum har ändå i princip ett gällande och bindande avtal uppgjort i euro med Gazprom. Avtalet ålägger Gasum att betala för överenskomna gasmängder även om de aldrig importeras, om övriga åtaganden i avtalet uppfylls.
Gasum förde rubelkravet och en rad andra frågor som parterna var oense om till en skiljenämnd, som nu alltså ålägger parterna att fortsätta förhandla.

ANDRA LÄSER