Beväringars kiss tas till vara för att bli gödsel

Bild: Mostphotos

Kisset från värnpliktiga ska bli gödsel i ett nytt försök. Näringsämnena kan därmed komma tillbaka till bevärningarna i exempelvis havregrynsgröten.

Vi producerar ungefär fem kilo kväve och ett halvt kilo fosfor per person och år. Det här är näringsämnen som vanligen spolas ut i samband med toalettbesöket. Vid brigaden i Björneborg inleds nu ett försök med en ny typ av dass i fält där de i stället tas tillvara.

Toaletterna separerar urinen, låter överlopps vätska avdunsta och samlar sedan upp näringsämnena. Avföringen komposteras. I ett samarbetsprojekt med bland annat jubileumsfonden Sitra och Finlands miljöcentral utreds hur ämnena kan användas som gödsel eller jordförbättring.

Enligt Sitra är ett alternativ att havreåkrar gödslas – vilket gör att kisset kan komma igen i den gröt som de värnpliktiga serveras.

– Cirkulär ekonomi av näringsämnen förbättrar jordmånen, minskar belastningen på vattendragen och är viktig för att trygga livsmedelsförsörjningen, säger Hanna Mattila, expert på cirkulär ekonomi på Sitra i ett pressmeddelande.

Enligt henne håller mineralfosfor, som används mycket, redan på att ta slut i världen. Hon säger att Finland är i barnaskorna vad gäller att snabba på näringskretsloppet.

Dassen som brigaden i Björneborg tar i bruk används vid övningar i terrängen. Miljöplanerare Terhi Helkala säger att brigaden redan nu satsar på miljöåtgärder och välkomnar därför försöket.

Sari Huuhtanen på dassällskapet Huussi hoppas att toaletten ska kunna användas också vid exempelvis festivaler och på lägerområden.

Yrkesexamen från Prakticum öppnar många dörrar

Är du vuxen och vill bli närvårdare? Studiestart i mars 2020! Studier vid Yrkesinstitutet Prakticum ger nycklar till arbetslivet. Samtidigt kan det också vara en smidig inkörsport till fortsatta studier vid en yrkeshögskola. 4.12.2019 - 00.00

Mer läsning