Beväringar testar nya virtuella skjutsimulatorer

Skjutsimulatorer har redan testats vid Björneborgs brigad, Kustbrigaden i Obbnäs och i Luftkrigsskolan i Tikkakoski. Bild: Linnea de la Chapelle/SPT

Försvarsmakten börjar använda virtuella skjutsimulatorer vid alla garnisoner nästa år, skriver Lännen Media.

Beväringar runtom i landet övar redan med olika skjutsimulatorer och Försvarsmakten vill utvidga användningen. Enligt Lännen Media kan beväringar till exempel öva med automatkarbiner och rekylfria pansarvärnsvapen först virtuellt med en simulator och sedan på en skjutbana eller i terrängen. Simulatorerna motsvarar den verkliga skjutsituationen.

Skjutsimulatorer har redan testats vid Björneborgs brigad, Kustbrigaden i Obbnäs och i Luftkrigsskolan i Tikkakoski. Målet är att alla garnisoner ska ha skjutsimulatorer senast nästa år.

Annons: Förvaringstjänster ny nisch för Grabbarna Flytt

Finlandssvenska företaget Grabbarna Flytt har på sina fem år vuxit så det knakar. Förutom flyttservice och logistiska tjänster åt både privathushåll och företag kan man som nyhet nu också erbjuda förvaring. 14.2.2020 - 10.44

Mer läsning