Beväringar fick köldskador under övning i november– tvingades stå utomhus utan kläder och skor

Beväringar misstänks ha utsatts för osaklig behandling under Flygvapnets slutövning i november 2018. Arkivbild. Bild: SPT/Heidi Hakala

Huvudstaben misstänker att några beväringar och yrkesmilitärer tvingade andra beväringar att avsiktligt frysa under en militärövning. Enligt förundersökningen uppfyller brotten kriterierna för misshandel och tjänstgöringsbrott.

Åtta beväringar vid Björneborgs brigad tvingades stå ute i snödrivan utan kläder och skor. Några av beväringarna hade också tvingats simma i en vak. En del av beväringarna fick lindriga köldskador som krävde läkarbesök.

De misstänkta brotten skedde under Flygvapnets slutövning i Halli i Jämsä i november 2018.

Huvudstaben misstänker 21 personer för misshandel gentemot annan soldat samt tjänstgöringsbrott. 18 av de misstänkta är beväringar och tre är yrkessoldater.

Huvudstaben är klar med förundersökningen, och nu ska brigaden fatta beslut om ärendet går vidare till åtalsprövning.

Yrkesexamen från Prakticum öppnar många dörrar

Är du vuxen och vill bli närvårdare? Studiestart i mars 2020! Studier vid Yrkesinstitutet Prakticum ger nycklar till arbetslivet. Samtidigt kan det också vara en smidig inkörsport till fortsatta studier vid en yrkeshögskola. 4.12.2019 - 00.00

Mer läsning