"Betyder inte i sig att Finland spelat en roll i mötesarrangemangen"

USA:s och Rysslands vice utrikesministrar möts i Helsingfors om några dagar. Utrikespolitiska institutets chef Teija Tiilikainen säger att valet av ort kan vara ett sammanträffande.

De exakta datumen för samtalen har inte offentliggjorts, men det amerikanska utrikesministeriet uppger att vice utrikesminister Thomas Shannon reser till Helsingfors den 10–12 september. Enligt ministeriet är samtalen i Helsingfors en fortsättning på president Niinistös besök i Vita huset.

USA:s president Donald Trump och Niinistö diskuterade bland annat säkerhetsläget i Östersjöområdet, kampen mot terrorismen, Rysslandsrelationerna och det arktiska samarbetet då de möttes i augusti.

Utrikespolitiska institutets chef Teija Tiilikainen vill inte i ljuset av den information som nu finns lyfta fram Finlands roll i mötet. Hon hänvisar till att nyhetsbyrån Tass i augusti rapporterade att vice utrikesministrarna planerat att träffas innan FN:s generalförsamling inleds den 12 september.

– Är det ändå bara ett sammanträffande att mötet hålls i Finland på grund av deras reserutter? Jag vågar inte uttala mig om Finlands roll eftersom det kan vara ett sammanträffande att de träffas här, säger Tiilikainen.

Tiilikainen säger att det är naturligt att vice utrikesministrarna även träffar Finlands ledning då de befinner sig i landet. Mötena med Niinistö betyder inte i sig att Finland spelat en roll i mötesarrangemangen. 

En nästan skuldfri bostad ger dig flera möjligheter i din ekonomi

Ett omvänt bostadslån innebär utnyttjande av den förmögenhet man har fast i sin bostad. Om man känner att pensionen inte räcker till och besparingar sitter i väggarna, kan man frigöra medel genom att ta banklån på upp till hälften av bostadens värde. 25.4.2019 - 10.46