Betydelselöst inlägg

Alkoholindustrin är ointresserad av att främja folkhälsan, näringslivets intresse är självklart att vara vinstbringande.

Jag är rätt så insatt i alkoholpolitikens betydelse för samhällsutvecklingen. Ur många synvinklar: som forskare i barnskydd, som sakkunnig i olika grupper, som handledare för professionella som jobbar med föräldrar med beroendeproblematik. Jag har rentav rest runtom i världen som turist, och tillbringat många månader i USA. Jag är också konsument. Jag har därför med uppskattning läst två inlägg nyligen: Heikki Hiilamos kolumn för YLE och Peppe Öhmans blogg i HBL.

Men först något om den delen av den allmänna opinionen, som tycks resonera ungefär så här: individens valfrihet är viktig, reglering är lika med förmyndarskap. Lagstiftningen bör liberaliseras, eftersom inställningen till alkohol är liberalare i stort sett alla andra västerländska länder i jämförelse med Finland. Och så kommer man med förbudslagskortet, och menar att under förbudslagen dracks det mera än någonsin. Slutligen så anser man att alkoholism är ett problem som berör några få, och det är deras eget fel.

Och sedan till verkligheten. Såväl inställningen till alkoholbruk som lagstiftningen är restriktivare än vår i många västerländska länder. Jag tar några exempel: i Frankrike är det lag på att förse produktreklamer med varningstexter. I Italien förbjöd myndigheterna serverande av alkohol på restauranger under en fotbollsfinal i Rom – kan ni föreställa er kalabaliken om man skulle förbjuda ölförsäljning under en ishockeyfinal i Helsingfors? I de flesta delstater i USA är det förbjudet att dricka ur en ölburk på offentlig plats – man blir arresterad. I parkerna dricks det kaffe och läsk.

Förbudslagen orkar jag inte ens orda om, eftersom ingen (annat än kanske någon på skämt) föreslår en förbudslag. Men faktum är att på befolkningsnivå har det aldrig druckits så lite i Finland som under förbudslagen. Slutligen det där med eget fel: är det inte ganska grymt att i en kultur som uppmuntrar till supande, såsom Öhman konstaterar i sin blogg, vända ryggen till individer som blivit alkoholiserade? Alkohol är ett starkt beroendeframkallande ämne, och då beroende uppstått upphör individens frihet. Forskning visar också att omgivningens inställning och exempel spelar en roll. Ju mindre det dricks på en fest, desto mindre dricker också storkonsumenterna på den festen. Och då alkoholkonsumtionen minskar på befolkningsnivå, minskar antalet storkonsumenter.

Hiilamo beskriver hur alkoholindustrin lobbar för att få fram sitt budskap. Och den har sannerligen lyckats dra beslutsfattarna vid näsan. Alkoholindustrin är ointresserad av att främja folkhälsan, näringslivets intresse är självklart att vara vinstbringande. Men frågan om individens frihet är ändå intressant. Hiilamo menar att alkoholindustrin lagt monopol på begreppet. I det här fallet betyder den individuella friheten att en miljon finska kvinnor och över 700 000 män rapporterar att de har minst en närstående som missbrukar alkohol. Tiotusentals barn är i behov av barnskydd. Och hur är det med de andra aspekterna på frihet? Till exempel friheten att röra sig i det offentliga rummet utan att bli störd av ordentligt påstrukna individer?

Finlands läkarförbund och andra som kräver en hälsofrämjande alkohollagstiftning strävar inte efter att göra livet surt för oss, utan de kräver åtgärder som konstaterats minska alkoholbruket på befolkningsnivå. Samma åtgärder har också en positiv effekt på de offentliga finanserna. Men forskningsresultat är ju som bekant betydelselösa som underlag för politiken.

Mirjam Kalland professor i småbarnspedagogik vid Helsingfors universitet.

Trädgårdsstaden har kvar sin charm

På 1950-talet gjorde den moderna trädgårdsstaden Hagalund finländsk stadsplanering världsberömd. I dag är det både gammalt och nytt boende som får bostadsköpare att vända sina blickar hitåt. 3.9.2019 - 09.17

Mer läsning