Betydande bidrag till Aniara, Tove och läsambassadörsprojekt

Klockriketeaterns Aniara-produktion, fritt efter Nobelpristagaren Harry Martinsons berättelse, får SFV:s största bidrag denna gång. Bild: Harald Borgström / Creative commons

Svenska folkskolans vänner har meddelat om årets första beviljade bidrag. Det största bidraget på 40 000 euro gick till Klockriketeaterns Aniara-produktion, fritt efter Nobelpristagaren Harry Martinsons berättelse om mänskligheten i ett vägskäl.

Klockrike samarbetar med kammarkören The Crossing från USA och Aniara har premiär i Philadelphia i juni 2019.

– Vi vill se en bärkraftig finlandssvensk kultur, och genom kompetensutbyte och nya samarbetsformer kan vi uppnå en kvalitativ, livskraftig och bestående verksamhet. Musikverket Aniara är ett fint exempel på att våga gå utanför gränserna och tänka nytt, säger SFV:s kanslichef Johan Aura i ett pressmeddelande.

– Aniara – fragment ur tid och rum är Klockriketeaterns största projekt hittills och en kosmisk berättelse. För en vecka sedan överlämnade kompositören slutversionen av partituret, så nu närmar vi oss startbanan med höga förväntningar, tillägger teaterchef Dan Henriksson.

SFV beviljade även större bidrag på 25 000 euro till den kommande filmen om Tove Jansson samt ett treårigt läsambassadörsprojekt. Tove är en långfilm om konstnären och författaren Tove Janssons formativa år, en av de mest ambitiösa filmer som producerats på svenska i Finland. Läsambassadörsprojektet i regi av Sydkustens landskapsförbund bygger på den tidigare läsambassadörens arbete och riktar sig till att nå både barn från det första levnadsåret fram till skolåldern och barn vars första läsiver riskerar att avta.

Mot en renare värld, ett flyttlass åt gången – ”Alla våra 150 röda bilar kör fossilfritt”

Mer läsning