Bettlare, vägmän och andra smittobärare

"I mitten av seklet yrkades det på att de karelska bönder som reste till Finland skulle vara försedda med läkarintyg."

Under 1800-talet kunde registrering av resande ligga till grund för notiser i dagstidningarna. Då var hotell och andra härbärgen ålagda att snabbt rapportera om gäster till de lokala myndigheter...