Betaltjänstdirektivet kommer att leda till hård konkurrens så fort bestämmelserna klarnar – "Beklagligt om andra gör affärer medan bankerna lämnas med allt ansvar"

Bild: Lehtikuva/Heikki Saukkomaa

EU:s betaltjänstdirektiv PSD2 rör om i bankvärlden.

Det nya betaltjänstdirektivet rubbar bankernas monopol på att komma åt kundernas konton. Bankerna ansvarar fortfarande för kontotransaktionerna, men direktivet kräver att också utomstående företag ska kunna komma åt bankens gränssnitt för att göra betalningar med kundens tillåtelse.

– Många banker ser nya affärsmöjligheter på att skapa nya betaltjänster som direktivet möjliggör, säger Finansbranschens styrelseordförande och Nordeas landschef Ari Kaperi på Finansbranschens seminarium i Tavastehus.

Direktivet trädde i kraft i maj, men vissa konkreta bestämmelser saknas fortfarande. Nästa år förväntas reglerna klarna och konkurrensen lär bli stenhård. Direktivet öppnar upp för helt nya företag samtidigt som amerikanska teknikjättar kan tänkas ha intresse av marknaden.

Enligt Kaperi skulle det vara ett tråkigt scenario ifall bankerna inte klarar konkurrensen.

– Det skulle vara beklagligt om andra gör affärer medan bankerna lämnas med allt ansvar och måste fungera som bokförare. Det blir inte lönsamt i längden, säger Kaperi.

Enligt Kaperi satsar Nordea på att klara konkurrensen genom att utveckla så bra betaltjänster som möjligt tillsammans med potentiella samarbetsparter så kunderna inte behöver söka sig någon annanstans.

– Vi tror att vi också kan få helt nya kunder på det.

Vad händer ifall Nordea inte lyckas hävda sig i konkurrensen?

– Då blir det inte lönsamt för oss att sköta betalningarna. Men i så fall kommer Nordea naturligtvis att fortsätta sköta andra kontotjänster som gör verksamheten lönsam.

Hur stor betydelse har personkunder för Nordeas affärsverksamhet och finns det en möjlighet att banken skulle sluta med kontotjänster på grund av direktivet?

– Över hälften av vår affärsverksamhet grundar sig på privatpersoner och Nordea kommer inte att ge sluta erbjuda konton till privatpersoner.

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03