Betalkort testas som lösning

Migrationsverket testar ett betalkort dit dagpengar betalas ut. I framtiden kan det komma att användas för lön.

Det finns ett allt starkare politisk tryck på att de asylsökande ska arbeta. Det säger Päivi Keskitalo, överinspektör på Diskrimineringsombudsmannen.

– Snöarbete är ett exempel på sådant som har lyfts fram, säger Keskitalo.

Men det är inte enkelt. Dels krävs arbetstillstånd av Migrationsverket. För de som har haft med sig pass kan det beviljas efter tre månader, för de som inte haft pass gäller sex månader. Dels vill arbetsgivarna att de anställda har bankkonto.

– De är inte redo att betala ut kontanter. Arbetsgivarna vill inte gå 30 år tillbaka i tiden, säger Päivi Keskitalo.

Inrikesministeriet förbereder en lagändring för de med uppehållstillstånd. Den ska göra det enklare att ansöka om id-kort för utlänningar vilket gör det möjligt att skaffa Internetbank. Men det hjälper inte de tusentals asylsökande som ännu väntar.

Löneutbetalning till förbetalt kort

Även för dem finns en öppning; ett betalkort som Migrationsverket testar på några mottagningscentraler i huvudstadsregionen. Dagpengarna betalas till kortet som är av "prepaid"-typ. De asylsökande kan sedan använda det som betalkort i butiker eller för att lyfta kontanter från automater.

– Korten gör att vi kan spara pengar. Dessutom undviker vi de risker som kontanthantering medför, säger Verna Leinonen, informatör på Migrationsverket.

Under februari testas kortet också för löneutbetalning. Testet är begränsat och gäller ett par asylsökande.

Päivi Keskitalo på Minoritetsombudsmannen blir glad när hon får höra nyheten.

– Det vore väldigt bra om kortet kunde användas för löneutbetalning.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Skall man beakta FN:s hållbarhetsmål när man väljer utbildning?

Mer läsning