Betald föräldraledighet vinner mark i USA

USA är ett av de få länder i världen där man inte har lagstadgad rätt till betald föräldraledighet. Men nu höjs allt fler röster för förändring. Vid årsskiftet blev New York den fjärde delstaten att införa en form av betald familjeledighet.

Sofia Gabriele, tio månader, hinner nästan välta ner en rad böcker hemma i Queens, New York, innan hennes mamma Diana Limongi Gabriele hinner rädda situationen.

– Hon är så nyfiken! Med henne måste vi se till att hela lägenheten är barnsäker. Jag lär mig så mycket om henne nu när jag har möjlighet att tillbringa dagarna med henne, säger Limongi Gabriele innan hon lyfter en något trumpen Sofia bort från de lockande böckerna.

Limongi Gabriele är en av de första New York-bor som haft möjlighet att utnyttja den nya betalda familjeledigheten som infördes i delstaten i år. Lagen innebär att nyblivna föräldrar har möjlighet att stanna hemma i åtta veckor med femtio procent av sin lön, dock max drygt 650 dollar i veckan.

Det innebär en stor förändring för familjer som Limongi Gabrieles, som tidigare fått kämpa för att ha råd att stanna hemma med sin baby.

– Det var lättare med Sofias storebror Enzo eftersom vi var i ett annat skede av våra liv och bodde i en mindre lägenhet, våra utgifter var inte lika höga. Nu har vi ett bostadslån. I ett par år var jag inte säker på om vi har råd att skaffa ett till barn, säger hon.

När Sofia föddes i mars i fjol tog Limongi Gabriele en fyra månaders obetald ledighet, men det betydde att familjen måste låna från sina pensionsbesparingar och betala mycket på kredit.

Ingen nationell lagstiftning

USA är ett av de få länder i världen som inte erbjuder föräldrar någon slags betald ledighet överhuvudtaget på nationell nivå. Den nuvarande lagstiftningen garanterar visserligen tolv veckor av obetald ledighet, men den gäller bara arbetsgivare med 50 anställda eller fler, vilket betyder att kring 40 procent av arbetstagarna inte har rätt till den.

Privata arbetsgivare kan välja att erbjuda avlönad ledighet till sina anställda, men enligt USA:s arbetsministerium var andelen privatanställda som hade möjlighet till betald familjeledighet bara tretton procent i början av år 2016.

Bristen på nationell lagstiftning betyder inte att mödrar återvänder till jobbet genast efter födseln, men att samla ihop en mammaledighet är ett krävande pussel. För att kunna stanna hemma utan att förlora sin lön måste de flesta spara in sjukledighetsdagar och semesterdagar.

– Men fatta hur svårt det är att vara gravid och sitta och panta på dina sjukdagar? Jag var i princip sjuk hela tiden mot slutet av min graviditet. Det var fysiskt omöjligt för mig att ta mig till kontoret fem dagar i veckan. Hur ska man få det att gå ihop, undrar Limongi Gabriele.

New York har satsat en hel del på en stor marknadsföringskampanj för föräldraledigheten, ändå är det många som inte är medvetna om förändringen. Bild: Sara Sundman

Politisk vilja saknas

Eftersom lagen trädde i kraft nyligen finns ännu ingen statistik om hur populärt det kommer att vara. Även om man satsat på en stor marknadsföringskampanj och ordnat diverse infoträffar är det många som inte är medvetna om förändringen. Till exempel Limongi Gabrieles arbetsgivare hade ingen information om hur det hela ska fungera vid slutet av året.

New Yorks viceguvernör, demokraten Kathy Hochul ser familjeledigheten som ett viktigt ställningstagande.

– Det här är ett budskap om att vi prioriterar familjer och att vi förstår den press de upplever. Vi tror också att det ger våra arbetsgivare en fördel i rekryteringen av nya anställda. Vi tror att människor mer sannolikt vill jobba i en miljö där de vet att de har möjlighet att ta ledigt från sina jobb när deras familj kräver det, säger Hochul.

Hur kommer det sig att bara fyra delstater har någon form av betald familjeledighet?

– Jag tror att det har funnits en oro att det här skulle öka bördan för arbetsgivarna. Vi är medvetna om att vi ligger efter resten av världen i den här frågan och att vi måste komma i kapp dem. Kostnaden är inte ett relevant motargument, det är ett påhitt. Det som krävs är politisk vilja, säger Hochul.

Med några få undantag gäller den nya lagen alla arbetsgivare oavsett storlek. Det har lett till oro för hur småföretag kommer att klara sig.

– I Kalifornien, New Jersey och Rhode Island som har haft sina system en tid har man inte märkt några negativa följder. Människor skaffar barn och har sjuka familjemedlemmar vare sig de jobbar i ett litet företag eller i ett stort. Det här är ett strukturerat sätt att handskas med det, säger Natacha Carbajal-Evangelista, biträdande arbetsminister.

Hon understryker att lagen inte innebär någon finansiell belastning för företagen, eftersom det är arbetstagarna som betalar. Systemet finansieras med ett 0,126 procents löneavdrag, med en maxsumma på dryga 85 dollar om året.

Fakta

Familjeledighet

Den nya lagstiftningen i New York ger anställda rätt till åtta veckor ledigt. Ledigheten förlängs gradvis till tolv veckor år 2021.

Lagen gäller inte bara nyblivna föräldrar, utan man kan också till exempel ta ledigt för att ta hand om en sjuk släkting.

Man har rätt till 50 procent av genomsnittslönen, med en gräns på drygt 650 dollar per vecka.

Systemet finansieras med ett 0,126 procents löneavdrag, med en maxsumma på dryga 85 dollar om året. Om du tjänar 27 000 dollar om året är det kring 65 cent per vecka.

Förutom New York har fyra delstater någon form av betald familjeledighet: sex veckor i Kalifornien, sex veckor i New Jersey och fyra veckor i Rhode Island.

Ny arbetskultur

Också Diana Limongi Gabriele säger att hon var orolig för hur hennes arbetsgivare och hennes kolleger reagerar på hennes beslut att ta ledigt – hon ville inte lämna hennes kolleger i sticket.

– Men jag tror att i det långa loppet kommer människor att se de samhälleliga fördelarna med att nyblivna föräldrar kan stanna hemma med sina barn.

Hon säger att planen är ett steg i rätt riktning och att hon hoppas att andra delstater följer i New Yorks fotspår. Bland annat Washington och New Hampshire överväger att införa liknande lagstiftning, och president Donald Trump nämnde betald föräldraledighet i sitt State of the union-tal i början av året.

Hon påpekar ändå att det måste ske ett kulturellt skifte i hur amerikaner tänker på föräldraskap och arbete.

– Många tänker fortfarande att föräldrar är själviska och om de väljer att skaffa barn är det deras ansvar att få det att fungera.

Limongi Gabriele, som blivit en aktiv förespråkare av betald familjeledighet och driver en mammablogg, har inte mycket till övers för människor som tycker det är opatriotiskt att kämpa för förändring.

– Du kan vara patriotisk och ändå ifrågasätta saker och ting. Jag blir irriterad på människor som säger att USA är det bästa landet i världen. Det stämmer inte! Vi erbjuder inte alla hälsovård, vi har inte det bästa utbildningssystemet och vi har inte betald familjeledighet.

”Nu sover jag gott, äntligen!”

Angelina fick dålig sömn men rogivande växter hjälpte henne. "Min livskvalitet är mycket bättre nu" säger hon. 20.9.2018 - 13.33