Det är i princip alltid billigare att kombinera alla sina mindre lån och krediter till ett större lån – med en lägre ränta. Lånemäklaren är en tjänst som kan hjälpa dig med detta. Det är ett lätt sätt att få färre räkningar, lägre amorteringskostnader och en sundare ekonomi. Håll dock i åtanke att det är stor skillnad på olika typer av amorteringsavtal.

Rak amortering eller annuitet?

När man ansöker om ett lån så får man en viss löptid, som motsvarar den maximala tiden för lånet innan det måste betalas tillbaka, samt en viss summa att betala varje månad – amortering. Rak amortering består av ett fast återbetalningsbelopp, plus räntan på den totala kapitalskulden. Det innebär att räntan (och därmed amorteringsbeloppet) blir lägre allt eftersom lånet återbetalas. I ett amorteringsfritt lån betalas hela skulden istället tillbaka vid löptidens slut.

För ett annuitetslån betalar man istället en fast amorteringsavgift varje månad, på grund av att amorteringsbeloppet ökas i samma takt som räntan sjunker. För lån med väldigt långa löptider innebär det ofta att de första avbetalningarna blir lägre än vid rak amortering – men högre mot slutet av lånets löptid. Det finns även lån med serieplaner och trappstegsplaner för amortering, där återbetalningsbeloppet ökar allt eftersom löptiden löper ut.

Kan lånet betalas tillbaka när som helst?

Ja. Visste du att du som låntagare alltid har den lagstadgade rätten att återbetala lånet tidigt? Denna rätt gäller även om villkoren för det givna lånet inte specifikt nämner den, men om det är ett bundet lån så har långivaren dock rätt att kräva en så kallad ränteskillnadsersättning.

Om du har ett lån med rak amortering och väljer att betala av lånet snabbare så kommer du inte bara slippa den mentala bördan av att ha ett obetalt lån, utan dessutom får du betala ett lägre totalbelopp.

Om lånet går till något som stiger, eller åtminstone inte sjunker snabbt, i värde med tiden så kan du tjäna pengar på att betala av det snabbare. Låt säga att du lånar 50,000€ för att köpa en båt, med en bindningstid på 12 år. Låt även säga att du säljer båten för samma summa ett par år senare.

Om du har betalat det minimala amorteringsbeloppet varje månad så får du även en minimal avkastning på affären, eftersom majoriteten av vinsten går till att betala av resten av lånet. Ju större andel du betalar av i förväg, desto mer får du kvar i slutändan.

Vad är ränteskillnadsersättning?

Kort sagt är det en avgift som långivaren kalkylerar, baserat på din kvarstående skuld + bindningstid, din ränta och en jämförelseränta. Kreditgivare har rätt att kräva ränteskillnadsersättning om lånet återbetalas i förtid under en period med fast ränta på lånet.

Avgiften är tänkt att kompensera för bankens beräknade intäkter under den planerade bindningstiden. Du kan räkna ut vad du får betala i ränteskillnadsersättning på Konsumenternas.se. I vissa fall har kreditgivaren dock inte rätt till ersättning, till exempel om:

· Krediten har återbetalats i förtid det senaste året, till högst 10 000 euro

· Återbetalningen kommer att göras baserat på låneförsäkringen

· Krediten baseras på ett kreditavtal som är kopplat till det aktuella kontot

Källa: http://www.tamperelainen.fi/artikkeli/560067-lainan-takaisinmaksu-ennenaikaisesti-mita-tulee-tietaa

Hur återbetalar man lånet tidigt?

Det är starkt rekommenderat att du tar direkt kontakt med långivaren, för att komma överens om en ny betalningsplan med högre amortering. Om du har flera utstående lån är det som sagt rekommenderat att kombinera så många av dem som möjligt till ett enda lån. Du kan använda dig av jämförelsetjänster på nätet för att hitta de bästa villkoren och de lägsta räntorna.

Hitta de bästa låneavtalen

Lainanvälittäjä är en tjänst som specialiserat sig på att jämföra osäker konsumentkredit och konkurrensutsätter långivarna för att hjälpa konsumenterna att hitta det billigaste lånet. Tjänsten är alltid gratis för kunden, eftersom Lånemegleren får en provision av banken för varje ansökan som leder till ett lån.