Besvären orsakas inte av strålning

Faktum är att det gjorts många försök med ”elöverkänsliga” personer och jag känner inte till ett enda publicerat fall där en sådan person kunnat känna av ett elfält bättre än slumpmässigt.

I en insändare i måndagens HBL (23.4) skriver Tytti Enroth-Nortes om strålning. Låt mig först poängtera att de symtom hon uppenbarligen lider av sedan 20 år tillbaka säkert är högst påtagliga. Lika säkert är dock att de inte orsakats av "strålning", ett begrepp som tydligen kan betyda litet vad som helst. Det är heller ingen skam att lida av psykiska eller psykosomatiska sjukdomar vilket hon verkar tro.

Faktum är att det gjorts många försök med "elöverkänsliga" personer och jag känner inte till ett enda publicerat fall där en sådan person kunnat känna av ett elfält bättre än slumpmässigt.

Slutsatsen man måste dra är att dessa personers besvär orsakas av något annat i deras närmiljö. Faktum är att det finns publicerade fallstudier där "elallergiker" behandlats med kognitiv beteendeterapi och tillfrisknat (Harlacher 1998).

Forskarna som omnämns i insändaren kan knappast anses som "de främsta inom området", utan är snarare exempel på de få forskare som med jämna mellanrum larmar om "strålningens" farlighet och har en avvikande åsikt än vetenskapen som helhet och ja, det bedrivs en hel del forskning som inte är "korrumperad" av industrin.

Som jag påpekat förut så är det främsta argumentet mot exempelvis mobiltelefoners farlighet det faktum att man över huvud taget inte ser någon korrelation mellan utvecklingen av mobiltelefonin och förekomsten av cancer.

Anders Gustafsson Mariehamn

Kim Herold: ”Motorsängen hjälper mot snarkningarna”

Musikern Kim Herold, även känd från tv-programmet Selviytyjät, har märkt att en bra säng gör det lättare att återhämta sig och att den till och med förebygger idrottsskador. 4.11.2019 - 00.00

Mer läsning