Beställning på direkt politisk påverkan

Till vänster Harry Harkimo, i mitten hans riksdagsmedarbetare Mirita Saxberg, till höger Karoliina Kähönen, grundade medlem i Liike Nyt. Bild: Lehtikuva/Jussi Nukari

Rörelsen Liike Nyt ställer upp i riksdagsvalet med målet att ha kandidater i alla valkretsar. Av förgrundsgestalterna ställer Harry Harkimo upp medan Mikael Jungner inte gör det.

Det finns ett missnöje med att det är svårt att påverka politiken. Det missnöjet ledde till att riksdagsledamot Harry Harkimo lämnade Samlingspartiet och tillsammans med bland annat SDP:s förra partisekreterare Mikael Jungner startade en ny politisk rörelse som heter Liike Nyt. Harkimos missnöje handlade om att han inte ens som riksdagsledamot kunde påverka Samlingspartiets linje, än mindre regeringens beslut.

Rörelsen Liike Nyt har samlat 12 000 människor på sin nätplattform som redan har röstat om hur Harkimo ska rösta i riksdagen. Modellen för den direkta demokratin kommer från den italienska Femstjärnerörelsen.

Den politiska linjen har inget gemensamt med den italienska förebilden och har över huvud taget varit höljd i dunkel. Det beror delvis på att alla beslut ska fattas i omröstningar med alla medlemmar.

I dag måndag blev det lite klarare så till vida att de som nu är med i Liike Nyt och tidigare har varit politiskt engagerade närmast kommer från Samlingspartiet, De gröna och Sannfinländarna. Därtill finns medlemmar som inte har någon politisk bakgrund.

Man siktar på att ha 150 kandidater i hela landet och vara närvarande i alla valkretsar. Intresset i Helsingfors och Nyland är så stort att kandidatbehovet är täckt men i resten av landet finns det plats.

I december och i januari offentliggörs flera kandidatnamn. Nu känner vi till bara Harry Harkimo, som ställer upp i sin nuvarande valkrets Nyland, och att Mikael Jungner inte kandiderar.

Just nu ser det ut som Liike Nyt närmast kan vara ett hot mot Samlingspartiet, särskilt i Nyland. Av olika orsaker har Samlingspartiet tappat flera kända kandidater i Nyland, landets största valkrets, sedan valet 2015. Förutom Harkimo handlar det om Alexander Stubb, Outi Mäkelä och Sanna Lauslahti. I Nyland finns ett missnöje bland Samlingspartisterna, särskilt i Esbo, över att partiet centralstyr kandidatnomineringen. Om Liike Nyt lyckas ta en del av Samlingspartiets röster i Nyland kan det ha avgörande betydelse för partiernas rangordning. Kandidatnomineringen avslöjar vilka andra partier som kan känna sig hotade.

Rörelsen kommer att ha ett program med 12 punkter som alla kandidater ska godkänna. I det här skedet är det klart att rörelsen är EU-positiv och att man har en egen tvåstegsmodell för vårdreformen. Utgångspunkten är hur vården nu är organiserad och i första skedet hänförs primärvården och hälsocentralerna till sjukhusdistrikten medan socialvården också i fortsättningen skulle skötas av kommunerna men med valfrihet. Steg två är att valfriheten utökas till primärhälsovården och att distrikten får beskattningsrätt.

Det blir intressant att se hur stor frustrationen är över det etablerade systemet som möjliggör att partierna toppstyrs av en liten grupp personer. Själen i en politisk rörelse brukar vara de frågor man brinner för att driva, inte själva organisationen. Nätet och olika sorters plattformer gör ändå direkt påverkan också i politiken möjlig. Partierna har hittills svarat dåligt på utmaningen från populistiska krafter och inte heller hakat på de möjligheter nätet ger.

De gröna och Vänsterförbundet är undantag med medlemsomröstningar i sina ordförandeval. VF meddelade nyligen att en eventuell regeringsmedverkan efter riksdagsvalet också ska prövas i en medlemsomröstning. Det välkomnade Mikael Jungner på Liike Nyts presskonferensen som ett tecken på att tiderna förändras.

Läs Sylvia Bjons analys här.

Susanna Ginman Chef för opinionsavdelningen

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Diamanter är det ultimata vintageköpet

Mer läsning