Besöket som inte blir av

Bild: Mostphotos

Den fyrmastade ryska barken Kruzenstern får inte anlöpa Mariehamn i mitten av september. Det aktualiserar än en gång Ålands demilitariserade ställning.

Statsfartyget Kruzenstern ägs av en statlig marinakademi i Kaliningrad. Ombord finns, förutom besättningen, cirka 160 kadetter, som bland annat ska lära sig representera fosterlandet till havs.

Kruzenstern används också som representationsfartyg och är en flitig deltagare i Tall Ships Race. Det inställda besöket var en del av Mariehamns arbete för att bli officiell hamn för seglingsevenemanget år 2021.

Besök på Åland av utländska statsfartyg godkänns av Finlands regering och handläggs av Försvarsministeriet.

I det här fallet var det Huvudstaben som satte tummen ned.

Tidpunkten för besöket var sannolikt en viktig faktor bakom beslutet. Dagarna för besöket pågår i Östersjön den rysk-vitryska militärövningen Zapad 17 och en stor svensk flottmanöver har just inletts. Enligt vissa uppgifter är Zapad 17 den största manövern i området sedan kalla kriget.

Att i det läget ha ett ryskt statsfartyg med kadetter ombord liggande på demilitariserat territorium mitt i Mariehamn skulle resa frågetecken kring Finlands beredskap och förmåga att försvara Ålands neutralitet. Att stoppa besöket skickar en signal som den avsedda mottagaren säkert uppfattar.

När det gäller de finländska flottbesöken finns det ett välfungerande samarbete mellan marinen och självstyrelsemyndigheterna. Besöken utgår från ett program som görs upp i början av varje år, och när tidpunkten för besöken närmar sig preciseras detaljerna.

Demilitariseringen är en internationell överenskommelse där Åland inte hade någon aktiv roll.

Men i Mariehamn är man nog medveten om Ålandsöarnas strategiska betydelse.

Den finländska försvarsledningen missar knappast möjligheten att vid de regelbundna träffarna ge de centrala åländska beslutsfattarna uppdaterade lägesbedömningar av den militära och säkerhetspolitiska utvecklingen i Östersjön.

John-Erik Jansén Ledarskribent

Mot en renare värld, ett flyttlass åt gången – ”Alla våra 150 röda bilar kör fossilfritt”

Mer läsning