Rådgivningsbesöken är frivilliga

Bild: Mostphotos

Jag håller helt med Emma Juslin (Impuls-kolumnen, HBL 19.4) att barn- och mödrarådgivningen i dag säkert kan må bra av att "se sig själv i spegeln" och kan kännas som "stagnerad", speciellt om klienten känner att familjens situation inte tillräckligt beaktas.

Vi som jobbar här "inom denna stagnerade institution" funderar aktivt på hur vi bättre kunde använda våra resurser och speciellt fokusera på föräldrar, barn och familjer som har speciella behov.

Många familjer som vi jobbar med är välmående och har god fysisk, psykisk och social hälsa och trygga nätverk. Tyvärr ser vi också ofta familjer med mångfasetterade problem. Drogproblem, mentala problem, våld i parförhållandet, depression och arbetslöshet i flera generationer är inte ovanliga företeelser som hälsovårdspersonalen stöter på inom dagens rådgivningsverksamhet. Vår målsättning är att i framtiden fokusera allt mera på dessa familjer. Till vårt klientel hör mångkulturella familjer, regnbågsfamiljer, familjer med bara en förälder, den så kallade kärnfamiljen börjar bli ett undantag. Vi samarbetar också aktivt med barnskyddet och daghemmen.

Synd att Juslin upplevt rådgivningssystemet som "icke fungerande" med fokusering på överdrivna granskningar av friska barn, det upprätthålls ju ändå med våra skattepengar. Målsättningen för oss som arbetar här är att "lyssna på den enskilda familjens behov och jobba tillsammans med familjen". Om familjen känner att besöken "är onödiga" kanske familjen kan berätta på rådgivningen om sin känsla. I dag kan man lätt byta rådgivning om man vill och dessutom är besöken frivilliga.

Moderskapsförpackningen kunde säkert byta namn, innehållet kan man också fundera på. Ibland är det bra att komma ihåg att Finland är det enda land i världen som delar ut dylika förpackningar. Vi jobbar tillsammans på detta.

Patricia Clayhills-Siljama Hälsovårdare och barnmorska, Helsingfors stad

Yrkesexamen från Prakticum öppnar många dörrar

Studier vid Yrkesinstitutet Prakticum ger nycklar till arbetslivet. Samtidigt kan det också vara en smidig inkörsport till fortsatta studier vid en yrkeshögskola. 4.12.2019 - 00.00

Mer läsning