Beslutsfattarna flyr ansvaret

Obevakade enplanskorsningar har i åratal funnits och regelbundet skördat människoliv, men ingenting har gjorts.

Hur kan en person i högsta beslutsfattande position i kommunikations- och trafikfrågor så fullständigt undandra sig ansvaret för den tragiska olyckan mellan en rälsbuss och ett militärfordon, där tre beväringar miste livet och många fler fick skador för livet. Vår trafikminister Anne Berners (C) svar på frågan vad det var som gått snett lämnar mycket övrigt att önska. Vår minister undvek med pokeransikte ansvaret genom att skylla på den dyra process det skulle innebära att slopa enplanskorsningarna, som visat sig under åren ha skördat alltför många offer.

Så lätt går det ändå inte att slippa ansvaret, för realiteten är den att "sedan hedenhös" har enkla plankorsningar med billiga medel utgjort trygga överfartsställen. Rött blinkande ljus och nedfällda bommar är enkla effektiva billiga lösningar med vilka man med största sannolikhet skulle ha undvikit denna tragiska olycka. Jag frågar mig vem som kör sitt fordon över ett tågspår mot rött blinkande ljus eller nedfälld bom, jo personer som vill ta sitt eget liv eller befinner sig i kraftigt berusat tillstånd. Då har föraren sig själv att skylla, men i detta fall bör våra beslutsfattare ha kurage att medge att ansvaret ligger på dem.

Obevakade enplanskorsningar har i åratal funnits och regelbundet skördat människoliv, men ingenting har gjorts. Anne Berner skyller på ekonomiska orsaker, men med den undanflykten kommer man bara runt kröken, där nästa tåg kommer farande mot den obevakade korsningen och nästa dödskollision är ett faktum. Men när offren blir tillräckligt många och skördar unga liv inom landets försvar är tiden mogen för landets regering att vakna och ta sitt fulla ansvar för det skedda. Man försöker ge skulden åt de obevakade enplansövergångarna, och den ekonomiskt tunga processen att slopa dem.

Men – vem är ansvarig för dessa obevakade övergångar om inte våra högsta beslutsfattare. Var finns det bondförnuft hos våra beslutsfattare som för länge sedan borde ha insett att skillnaden mellan en dödsfälla och en säker överfart vid enplanskorsningar är blinkande rött ljus och nedfällda bommar vid annalkande tåg.

Fredrik Serlachius Grankulla

”Nu sover jag gott, äntligen!”

Angelina fick dålig sömn men rogivande växter hjälpte henne. "Min livskvalitet är mycket bättre nu" säger hon. 20.9.2018 - 13.33