Beslutsfattarna bör engagera sig i frågan om könsstympning av flickor

"Föräldrarnas egen kultur och tro får inte komma före lagen. Vi ska inte acceptera lidande hos flickor."

Fram till den 15 augusti hade medborgarinitiativet om förbud mot könsstympning av flickor samlat över 31 700 namn. Men detta antal underskrifter är otillräckligt för att initiativet ska tas upp för behandling i riksdagen. För att detta ska bli verklighet krävs minst 50 000 namn.

Könsstympning är ett brott mot mänsklig värdighet och våld mot flickor och kvinnor. Det finns inget exakt register om antal fall i Finland, men det är välkänt att det finns flickor i Finland som har blivit könsstympade. Det är ofta så att flickor skickas tillbaka till föräldrarnas ursprungliga hemland där de utsätts för en brutal behandling.

Beslutsfattarna bör engagera sig i denna fråga. Det är ganska förvånande hur tyst och likgiltig man är om detta. Det är hög tid att åtgärder vidtas för att förhindra kvinnlig könsstympning. Det behövs ökad övervakning, och det bör finnas konsekvenser för den som utsätter en flicka för könsstympning.

Finland har en konstitution som har till uppgift att skydda grundläggande mänskliga rättigheter och som måste följas. Föräldrarnas egen kultur och tro får inte komma före lagen. Vi ska inte acceptera lidande hos flickor. Vi måste alla hålla med om att vi inte kan blunda för brutaliteter.

Veronica Kalhori Esbo

Aktia Aktiecertifikat Renare Europa ger tidsenlig diversitet åt placeringsportföljen

Mer läsning