Beslutet om Bahta dröjer

Meraf Bahta tog brons på 10 000 meter på EM i Berlin. Men tävlingarna överskuggades av att hon misstänks för brott mot dopningsreglerna. Bild: Jessica Gow/TT

Beslutet om huruvida Meraf Bahta kommer att anmälas till dopningsnämnden eller frias från misstanken om dopningsbrott dröjer.Det kommer inte att tas något sådant beslut på dopningskommissionens möte på fredag, bekräftar Tommy Forsgren, handläggare för dopningsförseelser på det svenska Riksidrottsförbundet.

Långdistanslöparen Meraf Bahta är misstänkt för dopningsbrott efter att hon fått tre missar i vistelserapporteringssystemet. Fallet ligger hos Riksidrottsförbundets dopningskommission som ska ta ställning till om Bahta gjort sig skyldig till brott och därmed göra en anmälan vidare till dopningsnämnden – eller om hon ska frias.

Det har tidigare kommit fram uppgifter om att dopningskommissionen genom omröstning ska ta beslut på fredag, den 17 augusti. Men det är ett rent missförstånd, säger Tommy Forsgren, handläggaren för dopningsförseelser på Riksidrottsförbundet.

– För det första så röstar man inte. Nu är det kansliets uppgift att sammanställa material från de tre förseelserna till en ärendeakt och presentera för idrottsutövaren. Och idrottsutövaren får möjlighet att kommentera det. Så den process som vi kallar för resultathantering har inte ens startat ännu så det finns inget att säga.

Forsgren är tydlig med att det som kommer att behandlas på mötet på fredag inte har något att göra med Bahta-fallet.

Nu finns tre fastställa delförseelser som tillsammans utgör ett underlag för att man ska kunna misstänka Bahta för en dopningsförseelse. Men den utredningen som dopningskommissionen ska göra har inte ens startat.

TT: När kan ett beslut komma?

– Det går inte att säga, processen har inte startat än så det är långt fram i höst.

Fakta:

Så fortsätter fallet Bahta

Kansliet på Riksidrottsförbundet sammanställer allt material från de tre delförseelserna till en ärendeakt som Meraf Bahta kommer att få se och ge sin syn på.

Rikidrottsförbundets (RF) dopningskommission ska därefter ta ställning till om Bahta gjort sig skyldig till dopningsbrott.

Kommissionen består av sex ledamöter: två jurister, två medicinare och två från näringslivet. Juristerna anser att Bahta har gjort sig skyldig till tre prickar för missar i vistelserapporteringssystemet. En av medicinarna, friidrottsförbundets läkare Sverker Nilsson, är jävig och får inte delta i beslutet.

Finner dopningskommissionen Bahta skyldig görs en anmälan vidare till RF:s dopningsnämnd som i så fall fäller en avgörande dom om avstängning (i upp till två år). I dopningsnämnden sitter fyra ledamöter.

Dopningskommissionen kan också välja att avskriva ärendet och fria Bahta från misstanken om dopningsbrott.

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03