Beslutet att slopa sommartiden kan dröja i åratal – orsak: tidsbrist

Bild: TT/Marcus Ericsson

Beslutet att slopa de årliga tidsomställningarna inom EU skjuts på framtiden. Sveriges infrastrukturminister Tomas Eneroth bedömer att det kommer att dröja "ett antal år innan detta eventuellt blir verklighet".

Frågan som inte minst Finlands regering har drivit frenetiskt och med oppositionens fulla stöd håller på att köra fast i Bryssel. Planen var att ett beslut om att de årliga tidsomställningarna ska slopas till förmån för en permanent tid året runt skulle tas på ett ministerrådsmöte i Bryssel den 3 december, efter ett beslut av EU-ländernas ambassadörer, Coreper, men:

– Det blir i stället en lägesrapport om frågan om tidsomställningen. Och det innebär att vi inte kommer att fatta något beslut eller avkrävas någon allmän inriktning. Det blir bara en rapport, säger Sveriges infrastrukturminister Tomas Eneroth.

Det tycker han är bra.

– Från svensk sida är vi nöjda med detta. Det innebär att medlemsländerna får gott om tid på sig att ta fram underlag och ha en ordentlig diskussion om vad en slopad tidsomställning skulle innebära. Vi får även gott om tid att samordna hur en tidsomställning skulle kunna ske inom EU, vilket är helt nödvändigt.

När ett beslut i EU kan tas är fortfarande oklart.

– Det blir inte en lika snabb tidsplan som kommissionen överraskade medlemsstaterna med. Vi välkomnar det, för det var en väldigt ambitiös tidsplan som i första skedet skulle innebära ett ikraftträdande redan under nästa vår. Det tror jag inte skulle ha fungerat. Jag gissar att det nu tar ett antal år, säger Eneroth.

I Sverige ska en utredning om tidsomställningen presenteras i dagarna, som underlag för de svenska politikerna. Många EU-länder, däribland Sverige, har inte bestämt vad man vill och har även invänt mot EU-kommissionens raska tidsplan.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Att öka sin förmögenhet är en allemansrätt men få har en konkret plan

Mer läsning